Ústní maturitní zkoušky třídy IV.V

I přes útrapy distanční výuky dosáhli žáci vynikajících výsledků

Agendy:
 
Informační portál , Výtvarné
Publikováno:
 
03.06.2022 08:41
Poslední úprava:
 
před rokem

V posledním celém květnovém týdnu od 25. května do 27. května 2022 došlo v maturitním kalendáři i k ústním maturitním zkouškám třídy IV.V.

Studentky a jeden student této třídy se sešli k slavnostnímu zahájení ve středu 25. května 2022 v 7.30 hodin spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Alenou Ratajovou, která tuto třídu vedla celé čtyři roky. Hlavními členy maturitní komise pak dále byli předseda Ing. Josef Horní, zástupce ředitele z České zemědělské akademie v Humpolci, a jako místopředseda u této třídy byl hlavní výtvarník naší školy MgA. Milan Krajíček. Dále se zahájení zúčastnilo i několik hodnotitelů jednotlivých maturitních předmětů.

A tak ústní maturitní zkoušky mohly začít. Předchozí den již proběhly praktické maturitní zkoušky – obhajoby, které byly letos v této třídě hodnoceny velmi dobře, a to stupni výborný a chvalitebný. Zhruba v polovině dubna pak žáci psali písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků (anglického, německého a ruského), kde byli všichni úspěšní. A na začátku května žáci předvedli své znalosti opět z češtiny a cizích jazyku ve společné části maturitní zkoušky u didaktických testů. Toto je pravděpodobně nejtěžší část těchto zkoušek, neboť zde tři žákyně neuspěly u DT z anglického a německého jazyka, a tedy na podzim si budou muset svůj pokus zopakovat.

V 7.40 si téma z ČJL táhla první studentka a po dvaceti minutách následovalo všech pět studentů prvního dne. Poté následovaly zkoušky z angličtiny, dějin výtvarné kultury a technologie. Před čtrnáctou hodinou byl konec zkoušek prvního dne. Maturitní komise se sešla ke své závěrečné poradě. Pak již všech pět studentů nastoupilo k vyhlášení výsledků, které přečetl předseda maturitní komise. A už se mohlo jen blahopřát, neboť všichni u ústních maturitních zkoušek uspěli. Další den se nesl v podobném duchu, bylo i dodrženo stejné pořadí zkoušených předmětů. Avšak rozdíl byl podstatný, a to ve výkonech studentek, neboť po celkovém sečtení známek z ústní části a ostatních částí maturity musel předseda konstatovat, že tento den se výsledky vyšplhaly na čtyři vyznamenání. A den třetí, tedy pátek 27. května 2022. Tento den nastoupily se svými znalostmi poslední čtyři studentky. Tentokrát se začínalo zkoušením jazyků, nejprve ruského a následně německého, pak již se pořadí předmětů neměnilo. Tento maturitní den byl o něco kratší, a tak předseda přibližně ve 13 hodin přečetl poslední výsledky, kde jedna ze studentek prospěla opět s vyznamenáním.

Co říci závěrem. Určitě je důležité, že všichni studenti této třídy u ústních maturitních zkoušek zazářili již v květnu a dle známého rčení nemusí zářit v září. Doufejme, že ty tři neúspěšné studentky u DT v září zazáří a čtyřleté studium této třídy bude se záznamy v protokolech uloženo do archivu školy.
Vzhledem k tomu, že studium v těchto letech si ponese pachuť distanční výuky a coronavirové pandemie, musíme přesto doufat, že si tito studenti ve své paměti uchovají spíše vzpomínky na lepší chvíle strávené na světelské Akademii.

K slavnostnímu předání maturitních vysvědčení dojde v pátek 3. června 2022.

Foto A. Ratajová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace