Kováři sklízeli chválu

na soutěži odborných dovedností v zahraničí a přiváží odtud dvě ocenění.

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
24.06.2022 17:11
Poslední úprava:
 
před rokem

Mezinárodní kovářský festival Ferraculum v Rakousku je jednou z krátkodobých aktivit mobility programu Erasmus+. Projekt je financován Evropskou unií.

Účastníky napříč ročníky kovářských oborů nominovala komise z řad odborných učitelů na základě výběru nejlepších návrhů na předem známé téma, zadané pořadateli soutěže. Tématem letošního ročníku, konaného v termínu 17. – 19. června 2022, bylo „TRANSFORMATION“. Návrh zahrnoval i materiálovou rozvahu a technologické řešení. Při výběru účastníků bylo přihlédnuto k motivaci žáků, jejich aktivitě a zájmu zapojit se do projektu.

Tři týmy našich žáků měly na realizaci soutěžního díla 180 minut. Při práci pod časovým tlakem a drobnohledem publika dokázali vhodně rozvrhnout činnost, prokázali zodpovědnost a samostatnost a naučili se efektivně spolupracovat ve skupině.

Jakou podobu měla výsledná soutěžní díla a jak si naše týmy vedly při jejich zhotovení?

  • První tým ve složení Vojtěcha Trnky, Richarda Rulfa a Jakuba Rutha vykoval plastiku s názvem „Ageing process“ (Stárnutí), za kterou získal ocenění v hlavní soutěži. Plastika na sebe vrství několik vzestupně tvarovaných plechů v různých stupních tvarové deformace. Právě myšlenka deformace a s ní spojené degradace a opotřebení (materiálu, populace, přírody a další), které lze přiřknout více významů a lze ji tu vnímat i v obrácené posloupnosti (nabytí vitality a celistvosti), upoutala porotce, kteří zároveň ohodnotili čistotu provedení.
  • Druhý tým kovářů, žáci Filip Tomášek a Tomáš Čepl, dokázali v daném čase vytvořit stylizovanou figurální plastiku, což je jedna z nejtěžších disciplín uměleckého kovářství. Dílo „Nativity“ (Zrození) symbolizuje lidskou postavu vystupující z kovového masivu, tedy transformaci jednolité hmoty materiálu do konkrétního tvaru.
  • Největším překvapením byla skvěle odvedená práce třetího a zároveň nejmladšího soutěžního týmu, zastoupeného žáky prvního ročníku Adamem Horálkem, Adamem Hudcem a Michalem Krumlem. Při své první zkušenosti s kováním na zadané téma, v omezeném čase a před diváky, předvedli skvělou spolupráci a nad řemeslnou úrovní dokončeného díla, pojmenovaného „Born from chaos“ (Zrozeno z chaosu), se pozastavil nejeden z porotců i ostatních soutěžících kovářů. Téma transformace pojali jako průchod čtvrtou dimenzí, znázorněnou krychlí, kterou procházejí paprsky času. Na jedné straně je umístěn neurčitý tvar a na straně druhé objekt, představující něco určitého – v tomto případě zmačkaný list papíru versus složená papírová vlašťovka.

Blahopřejeme i soutěžnímu týmu našich pedagogů, Vojtěchu Havránkovi a Václavu Trpišovskému, kteří dosáhli na ocenění za světelný objekt s názvem „Wind power“ (Větrná energie), zpodobňující přeměnu větrné energie na elektrickou.

Musím zmínit velice těžké podmínky, které panovaly během soutěžního kování. Při teplotě 33°C ve stínu neposkytovala soutěžní stanoviště žádný stín a horko sálalo nejen ze slunce, ale i z plamene výhní, horkého kovového materiálu a rozpálených pracovních nástrojů.

Odborná porota hodnotila přibližně 35 odevzdaných děl, z nichž šesti udělila ocenění v hlavní soutěži. Je tedy velkým úspěchem, že dvě z ocenění přiváží týmy naší Akademie. Nicméně největší pochvala patří žákům za skvělou reprezentaci školy a úroveň řemeslné práce, ale i za vstřícnou komunikaci s organizátory akce i jejími ostatními účastníky ze zahraničí. Namísto rivality a soupeření panovala přátelská nálada. Starším žákům, kteří se už s naší Akademií loučí, se podařilo navázat kontakt s italským mistrem Robertem Giordanim a domluvit si několikadenní individuální praxi v jeho domovském ateliéru v Itálii.

Prostřednictvím účasti na vybraných zahraničních soutěžích, kterých se každý rok účastní přibližně 250 odborníků z řad kovářů a designérů ze 100 regionů Evropy a světa (včetně škol a podniků), si žáci s odborníky vzájemně předávají své zkušenosti a dovednosti. Získávají inspiraci v zahraničních řemeslných praktikách (technologických postupů, užívaných materiálů atp.) a nabývají všeobecný rozhled.

Navázáním kontaktů se zahraničními organizacemi otevíráme naší Akademii možnost budoucí dlouhodobé spolupráce na plánovaných studijních pobytech žáků. V galerii si můžete prohlédnout několik fotografií výsledných děl, kovářů při práci i slavnostního vyhlášení výsledků a předávání ocenění.

Foto E. Havránková

Přiložené soubory

Projekt je financován Evropskou unií

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace