Žáci tříletých učebních oborů opustili školní lavice

Malá reportáž ze závěrečných zkoušek

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné
Publikováno:
 
28.06.2022 07:39
Poslední úprava:
 
před rokem

Vyvrcholením studia žáků tříletých učebních oborů bylo složení závěrečných zkoušek, které zahrnují písemnou, praktickou a ústní část. Podmínky pro vykonání závěrečných zkoušek splnilo 48 žáků z 10 různých oborů. Již od počátku května, dle učebních oborů, žáci začali podle zadání pracovat na vytvoření svého díla. K obhajobě svých prací museli ještě vypracovat odpovídající dokumentaci, která mimo jiné obsahuje návrh, výkres, rozpis použitého materiálu, kalkulaci ceny výrobku, technologický postup.

Harmonogram průběhu závěrečných zkoušek

• 25. – 26. 5. 2022 praktické zkoušky ošetřovatelek v Domově pro seniory v Sociálním centru města Světlá nad Sázavou;

• 27. 5. 2022 obhajoby prací sklářů (malíř, brusič a sklář), aranžérů a kameníků;

• 1. 6. 2022 písemné zkoušky všech oborů;

• 3. 6. 2022 obhajoby prací truhlářů, keramiků, zlatníků a kovářů;

• 6. – 8. 6. 2022 ústní zkoušky;

• 8. 6. 2022 slavnostní předání vysvědčení a výučních listů.

Praktické zkoušky ošetřovatelek proběhly ve dvou dnech v Domově pro seniory v Sociálním centru města Světlá nad Sázavou. Žákyně se zde po dva dny staraly o pacienty s vážnými onemocněními a zároveň musely prokázat i teoretické znalosti. Vše zvládly na výbornou a tím dokázaly, že budou platnými posilami našeho zdravotnictví.

Při obhajobách závěrečných prací bylo patrné, že žáci spojili teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a vytvořili, až na pár výjimek, velice zdařilá díla. Odborná komise ohodnotila nejlépe díla zlatníků, keramiků, sklářů a aranžérů. Zdařilé práce si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

Písemné zkoušky podle mě byly nejtěžší částí. I zde žáci prokázali své znalosti a zkoušky dopadly poměrně dobře, pouze jedna žákyně byla hodnocena známkou nedostatečný. Ústní zkoušky se skládaly, podle oborů, z otázky z odborných předmětů, historie umění a otázky ze světa práce. Ústní část složili všichni žáci a musím uznat, že byli vesměs velice dobře připraveni. Úplným závěrem bylo slavnostní předání vysvědčení a výučních listů v aule naší školy za účasti starosty města Světlá nad Sázavou, vedení školy a rodičů žáků.

Jakožto třídní učitel jsem byl přítomen u všech dílčích částí a musím říci, že mě žáci mile překvapili jak svými znalostmi, dovednostmi, ale i chováním a vystupováním. S některými žáky se budu i nadále vídat, protože se rozhodli pokračovat ve studiu oborů s maturitou nebo se zdokonalit v jiném oboru. Co ještě dodat, snad jim jen popřát mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Foto M. Lukeš

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace