Podmínky přijímacího řízení pro šk. rok 23/24 - Gymnázium, Sociální činnost, nástavby

Agendy:
 
Přijímací řízení 2023/24 , Informační portál, Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
10.10.2022 00:00
Poslední úprava:
 
před 10 měsíci
Expirace:
 
30.06.2023
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 5 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.

 

Obor GYMNÁZIUM

79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením všeobecným 79–41-K/41 Gymnázium se zaměřením na předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času

Přihláška ke studiu nemusí být potvrzena lékařem.

Termín jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 13. dubna 2023 (náhradní termín 10. května 2023)
2. termín: 14. dubna 2023 (náhradní termín 11. května 2023)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor GYMÁZIUM

• Uchazeč bude přijímán na základě výsledků jednotně zadávaných zkoušek z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů); podmínkou přijetí je minimálně 10 bodů z českého jazyka, minimálně 7 bodů z matematiky a minimálně 20 bodů v součtu obou testů.

• Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v jednotně zadávaných testech. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů z matematiky; pokud ani toto kritérium nebude dostačovat, přihlédne se k bodům získaným za průměrný prospěch v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku; průměrný prospěch je ohodnocen takto:

Průměr Počet bodů
do 1,29 30 bodů
od 1,30 do 1,49 20 bodů
od 1,50 do 1,99 10 bodů
od 2,00 0 bodů

Další body může uchazeč získat

  • za 1. – 5. místo v okresním kole některé z olympiád – max. 10 bodů
  • za účast v okresním kole některé z olympiád – max. 5 bodů

Pozn.: Doklad o účasti stvrzený razítkem základní školy a podpisem ředitele, příp. třídního učitele odevzdá uchazeč zároveň s přihláškou ke studiu

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT (termín bude doplněn CERMATem do 31. 12. 2023). Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Počet přijímaných uchazečů: 1 třída, max. 30 žáků

 

Obor SOCIÁLNÍ ČINNOST

75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Pečovatelská činnost

75–41-M/01 Sociální činnost – zaměření Sociálně správní činnost

Přihláška ke studiu musí být potvrzena lékařem.

Termín jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 13. dubna 2023 (náhradní termín 10. května 2023)
2. termín: 14. dubna 2023 (náhradní termín 11. května 2023)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor SOCIÁLNÍ ČINNOST

• Uchazeč bude přijímán na základě výsledků jednotně zadávaných zkoušek z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů).

• Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v jednotně zadávaných testech. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů z matematiky; pokud ani toto kritérium nebude dostačovat, přihlédne se k bodům získaným za průměrný prospěch v obou pololetích 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku; průměrný prospěch je ohodnocen takto:

Průměr Počet bodů
do 1,29 30 bodů
od 1,30 do 1,49 20 bodů
od 1,50 do 1,99 10 bodů
od 2,00 0 bodů

Další body může uchazeč získat

  • za 1. – 5. místo v okresním kole některé z olympiád – max. 10 bodů
  • za účast v okresním kole některé z olympiád – max. 5 bodů

Pozn.: Doklad o účasti stvrzený razítkem základní školy a podpisem ředitele, příp. třídního učitele odevzdá uchazeč zároveň s přihláškou ke studiu

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT 28. 4. 2023. Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Počet přijímaných uchazečů: 1 třída, max. 30 žáků

 

Obory maturitních nástaveb

64–41-L/51 Podnikání (dvouletý maturitní obor, denní studium)

64–41-L/51 Podnikání – zaměření Technický provoz pohřebnictví (dálkové studium)

75–41-L/51 Sociální činnost (dálkové studium)

Přihláška nemusí být potvrzena lékařem.

Termín jednotné přijímací zkoušky:
1. termín: 13. dubna 2023 (náhradní termín 10. května 2023)
2. termín: 14. dubna 2023 (náhradní termín 11. května 2023)

Uchazeči o studium musí dodat doklad o získání středního vzdělání s výučním listem v délce tří let denní formy vzdělávání. Pokud ho už mají, dokládá se zároveň s přihláškou ke studiu. V opačném případě však nejpozději při zahájení vzdělávání. Kopie dokladu musí být úředně ověřena.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obory maturitních nástaveb

• Uchazeč bude přijímán na základě výsledků jednotně zadávaných zkoušek z českého jazyka (max. 50 bodů) a matematiky (max. 50 bodů).

• Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v jednotně zadávaných testech. V případě rovnosti bodů bude upřednostněn uchazeč s vyšším počtem bodů z matematiky; pokud ani toto kritérium nebude dostačovat, přihlédne se k bodům získaným za průměrný prospěch v obou pololetích 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru; průměrný prospěch je ohodnocen takto:

Průměr Počet bodů
do 1,99 30 bodů
od 2,00 do 2,49 20 bodů
od 2,50 do 2,99 10 bodů
od 3,00 0 bodů

Hodnocení přijímacích zkoušek zpřístupní CERMAT 28. 4. 2023. Výsledky přijímacího řízení budou následně zveřejněny nejpozději do dvou následujících pracovních dnů ve škole a na webových stránkách školy.

Počet přijímaných uchazečů:

• Podnikání (dvouletý maturitní obor) – 1 třída, max. 30 žáků

• Podnikání (dálkové studium) – 1 třída, max. 10 žáků

• Sociální činnost (dálkové studium) – 1 třída, max. 20 žáků

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace