BIENÁLE 2022

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
03.10.2022 09:18
Poslední úprava:
 
před rokem

Uběhly další dva roky a ve škole se konal již 11. ročník výstavy studentských prací a děl pedagogů BIENÁLE 2022. Již tradičně nad výstavou převzal záštitu hejtman Kraje Vysočina.

V letošním roce jsme opět mohli přivítat zvané hosty, zástupce podporujících firem a další příznivce. Čestnými hosty byli hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek, radní pro školství Kraje Vysočina RNDr. Jan Břížďala a starosta Města Světlá n. S. Ing. František Aubrecht.

Před zahájením hlavní části programu si účastníci vyslechli část Haffnerovy serenády: Divertimento č.6, skladatele W.A. Mozarta v podání žáků ZUŠ ve Světlé nad Sázavou Terezy Vackové, Jakuba Stočese a jejich učitele Víta Vodrážky.

Hosté si po úvodním přivítání moderátorem akce Mgr. Jakubem Kořínkem vyslechli zdravice čestných hostů a následovalo již tradiční vyhlášení a ocenění šesti autorů vybraných děl.

Cenu Kraje Vysočina získala Eliška Gavlovská za dílo URNA, ocenění předal hejtman Kraje Vysočina Mgr. Vítězslav Schrek. Dílo vzniklo v Ateliéru bytový architekt pod vedením MgA. Vlastimila Šenkýře.

Cenu starosty města Světlá nad Sázavou získala Pavla Stöhrová za dílo VÁZA A PŘÍBORNÍK, ocenění předal starosta města Světlá nad Sázavou Ing. František Aubrecht. Dílo vzniklo v Ateliéru bytový architekt pod vedením Ing. Doubravky Lesákové.

Cenu Svazu kameníků a kamenosochařů ČR získala Johana Jedličková za dílo RELIÉFNÍ STUDIE ZÁTIŠÍ S LEBKOU, oceněné předal v zastoupení ředitel školy Ing. Martin Kubín. Dílo vzniklo v Ateliéru restaurování kamene pod vedením MgA. Marka Škubala.

Cenu ředitele školy získal Jan Dolejška za dílo PLANETY, ocenění předal ředitel školy Ing. Martin Kubín. Dílo vzniklo v oboru Zlatník a klenotník pod vedením Bc. Elišky Havránkové.

Cenu hlavního výtvarníka školy získal Filip Svoboda za dílo HRANICE 3D TISKU, ocenění předal hlavní výtvarník MgA. Milan Krajíček. Dílo vzniklo v Ateliéru keramiky a porcelánu pod vedením MgA. Lucie Jestřabíkové.

Cenu za řemeslo získal Jiří Trojan za dílo TERAKOTOVÝ VOJÁK, ocenění předal zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr. Zdeněk Loudát. Dílo vzniklo v oboru Umělecký keramik pod vedením Mgr. Petry Sedlmajerové.

Po ukončení oficiální části programu následovalo společenské setkání v prostorách slavnostně vyzdobené auly. Hosté si listovali v katalogu vydaném k výstavě BIENÁLE 2022 a živě nad ním diskutovali. Kdo měl zájem, mohl si výstavu projít a prohlédnout si díla naživo. Někteří hosté se zajímali i o novinky ve vybavení školy. V posledních dvou letech škola zakoupila CNC stroj od firmy Stepcraft na obrábění měkkých materiálů. Jedná se o multifunkční přístroj, který v sobě obsahuje frézku na obrábění měkkých materiálů včetně neželezných kovů, kombinovaný s laserem pro vypalování překližek. Druhým pořízeným strojem je tloušťkovací frézka na dřevo od firmy Felder. Specifikem této protahovačky je nejmodernější technologie spirálového hoblovacího válce. Oba stroje byly pořízeny v rámci projektu IKAP, který je podporován Krajem Vysočina, EU a MŠMT.

Úvodního slova do katalogu BIENÁLE 2022

Vážení kolegové, přátelé a podporovatelé naší školy,

dovolte mi vyjádřit radost, že právě otevíráte další katalog vydaný u příležitosti již jedenácté mezinárodní soutěžní výstavy Bienále 2022. Opět jsou součástí výstavy a katalogu díla žáků uměleckořemeslných a výtvarných oborů, ale i zajímavosti ze života školy či úspěchy v činnostech realizovaných při výuce teoretických oborů. Doufal jsem, že ovlivnění pandemickou situací, tak jak tomu bylo u ročníku předchozího, již nenastane. Bohužel jsem se v tomto zmýlil. I letošní a loňští tvůrci soutěžních prací do tohoto výtisku měli svou situaci ztíženou opatřeními, provoz školy byl z části také omezen. Nicméně pevně doufám, že na výsledném katalogu a hlavně na všech prezentovaných dílech nebude toto nijak znát. Měl jsem možnost vidět maturitní, závěrečné i ročníkové práce našich žáků, velmi oceňuji jejich kvalitu zpracování a jsem na ně náležitě hrdý. Věřím, že se i Vám budou líbit. Děkuji všem žákům, kteří se věnovali se zaujetím svým myšlenkám a dokázali je náležitě precizně přetvořit ve finální dílo, i všem mistrům a výtvarníkům, kteří jim v tom byli nápomocni. Poděkování patří i pedagogům teoretických odborných předmětů, kteří dali žákům nutné základy pro realizaci vizuálního návrhu, ale i pochopení materiálu pro tvorbu samotného výtvoru. Závěrem mi dovolte poděkovat zástupcům Kraje Vysočina výrazně podporujícím výuku výtvarných a uměleckořemeslných ekonomicky velmi náročných oborů. Bez této podpory by nebylo možné dosáhnout tak vysoké úrovně výuky a realizace samotné výstavy v takovém rozsahu.

Ing. Martin Kubín, ředitel školy

_____________­_________

Vážení,

pravidelně po dvou letech představuje Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou nejlepší práce studentského designu. Díla s jedinečnou identitou svými formami jednoznačně dokumentují, že mladá generace je hluboce spjata s tvorbou a odkazem našich předků. Je to právě sklo, kámen a další přírodní materiály, které jsou základem pro modelování a vznik uměleckých děl – častěji než často souvisí s historií, umožňují vyjádřit konkrétní příběh, připomenou tradici, často překonávají hranici možného … v každém případě pak prezentovaná tvorba vyčnívá z davu, podtrhuje talent svých autorů a posouvá výše laťku originality.

Za úspěchy žáků Uměleckoprůmyslové akademie ve Světlé nad Sázavou je třeba hledat profesionalitu pedagogického vedení, technologicky i koncepčně propracované návrhy, houževnatost i odvahu přijít s něčím novým, osobním i provokativním. Bienále plní funkci „otvírače dveří“ do velkého světa. Má napomoci žákům se vstupem do praxe, navázat kontakt s firmami, zadavateli a možná začít budovat svou značku navzdory konvencím.

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman Kraje Vysočina

_____________­_________

Vážení návštěvníci Bienále 2022,

dovolte mi Vás uvítat na letošním ročníku, troufnu si již tradiční a prestižní výstavy, Bienále. Věřím, že letošní 11. ročník s očekáváním vyhlížíte již od druhé poloviny roku 2020, jelikož (jak i název výstavy napovídá) se scházíme opět po roční odmlce. Vaše pozornost tak byla o to více upřena právě na město Světlá nad Sázavou, které je u široké veřejnosti známé jako město uměleckých řemesel a sklářství. Jako zřizovatel Akademie – Vyšší odborná škola, gymnázium a střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou jsem pyšný, jaké poskytuje tato škola vzdělání i v oblasti uměleckých řemesel a vstupuje do organizace výstavy Bienále. Samotnou výstavbu považuji jen za špičku ledovce, která je viditelná pro širokou veřejnost. To, co zůstává na první pohled neviditelné, je několikaletá práce, úsilí, nasazení, píle a odhodlání tvůrců vystavených děl. Nyní lze obdivovat talent a zručnost autorů exponátů, nelze však zapomínat na to, že za každým dílem stojí samostatný příběh. Přeji všem návštěvníkům plno zážitků z letošního Bienále 2022 a současně děkuji všem autorům exponátů a organizátorům ak­ce.

RNDr. Jan Břížďala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií

_____________­_________

Foto z BIENÁLE 2022 najdete „ZDE“

Desáté jubilejní BIENÁLE 2020 se konalo v covidovém období, tedy bez přítomnosti hostů a příznivců naší školy. Akce proběhla pouze v omezeném počtu lidí a byla zaznamenána na kamery.

Záznam z roku 2020 najdete na

https://www.youtube.com/watch?v=1KJEMFlm9xU

https://www.youtube.com/watch?v=WeOvQVwGkS8

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace