Podmínky přijímacího řízení pro šk. rok 23/24 - obory výtvarné, uměleckořemeslné, učební

Agendy:
 
Přijímací řízení 2023/24 , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
17.10.2022 08:04
Poslední úprava:
 
před rokem

Obory s talentovou zkouškou (Výtvarné, 4leté maturitní a vybrané 3leté učební obory)

Uchazeč o tento typ studia vykonává pouze talentovou zkoušku, jednotná přijímací zkouška se ho netýká. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • VÝTVARNÉ
  • 82–41-M/11 Design interiérů – zaměření Bytový architekt
  • 82–41-M/04 Průmyslový design
  • 82–42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství>
  • 82–41-M/16 Kamenosochařství – zaměření Architektura staveb v zahradách a parcích
  • 82–41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
  • 82–41-M/13 Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
  • 82–41-M/06 Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů – zaměření Zlatnictví a stříbrnictví
 • UMĚLECKOŘEMESLNÉ – čtyřleté, maturitní
  • 82–51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů – zaměření Práce kovářské a zámečnické
  • 82–51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva – zaměření Práce truhlářské
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce keramické
  • 82–51-L/04 Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky – zaměření Práce kamenosochařské
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Malba skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Hutní tvarování skla
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Umělecké vitráže
  • 82–51-L/05 Uměleckořemeslné zpracování skla – zaměření Broušení a rytí skla
 • UMĚLECKOŘEMESLNÉ – tříleté, učební
  • 82–51-H/03 Zlatník a klenotník
  • 82–51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
  • 82–51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
  • 82–51-H/04 Umělecký keramik
Termín podání přihlášek
do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022
Termín talentových zkoušek
3. nebo 4. ledna 2023

Přihláška do všech oborů s talentovou zkouškou musí být potvrzena lékařem.


Přihláška pro obory s talentovou zkouškou

Kritéria talentových zkoušek pro školní rok 2023/2024

Kritériem pro přijetí žáka do výtvarných, uměleckořemeslných a učebních oborů je vykonání talentové zkoušky. Talentová zkouška je anonymní. Hodnotící komise je složená z několika výtvarníků školy.

Uchazeči do výtvarných a uměleckořemeslných oborů budou hodnoceni za:

donesené domácí práce v tvrdých deskách v počtu min. 10 ks, (kresebné studie, fotografická dokumentace plastických studií, prací ze skla, keramiky nebo kamene – trojrozměrná díla nebudou přijímána), alespoň jedna práce bude kresebná studie (zátiší) podle reality 0 – 20 bodů
- kresebná studie podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality – na místě při talentových zkouškách (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 40 bodů z 60 celkově možných.

Uchazeči do učebních oborů, pro které je podmínkou složení talentové zkoušky, budou hodnoceni za:

– kresebná studie podle reality (např. ovoce, sklenice, krabice, apod.) 0 – 20 bodů
- modelování objektu podle reality (např. kolíček na prádlo, matice, kladívko, apod.) 0 – 20 bodů

Hodnocení lze individuálně podpořit předložením domácích prací, příp. fotografií – max. 10 ks – viz výše

Podmínkou k úspěšnému splnění talentové zkoušky je získání minimálně 20 bodů ze 40 celkově možných.

Počet přijímaných uchazečů

 • do oboru Design interiérů max. 12 žáků
 • do oboru Průmyslový design max. 5 žáků
 • do všech ostatních výtvarných oborů max. po 4 žácích
 • uměleckořemeslné čtyřleté maturitní obory maximálně: L/01 kovář 5 žáků, L/02 truhlář 6 žáků, L/04 kamenosochař 5 žáků, L/04 keramik 2 žáků, L/05 sklo – malba 2 žáků, L/05 sklo – vitráže 3 žáků, L/05 sklo – broušení 4 žáků, L/05 sklo – huť 6 žáků
 • uměleckořemeslné tříleté učební obory maximálně: H/01 kovář 5 žáků, H/02 truhlář 3 žáků, H/03 zlatník 6 žáků, H/04 keramik 2 žáků

Tříleté učební obory – ostatní, bez talentové zkoušky

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

 • 66–52-H/01 Aranžér
 • 36–54-H/01 Kameník
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Sklář
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Malíř skla
 • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Brusič skla
 • 53–41-H/01 Ošetřovatel
Přihláška Tříleté učební obory

Přihláška do tříletých oborů bez talentové zkoušky musí být potvrzena lékařem.

NA TYTO OBORY UCHAZEČ NEVYKONÁVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Termín podání přihlášek
do tříletých oborů bez talentové zkoušky do 1. března 2023

Počet přijímaných uchazečů

maximálně: H/01 sklář – malíř skla 7 žáků, H/01 sklář – brusič skla 7 žáků, H/01 sklář – sklář 8 žáků, H/01 kameník 6 žáků, H/01 aranžér 8 žáků, H/01 ošetřovatel 20 žáků

V případě vysokého počtů uchazečů v níže uvedených oborech, bude dána přednost uchazeči s lepším prospěchem ze ZŠ.


Studium cizích státních příslušníků

Dokumenty potřebné pro zahájení přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024:

 1. Podání přihlášky (lze ji stáhnout z webových stránek a vyplnit, dodat originál vč. přeloženého a úředně ověřeného lékařského potvrzení).
 2. Úředně ověřený překlad vysvědčení za předchozí dva roky.
 3. Úředně ověřený překlad plné moci agentuře, která uchazeče zastupuje (pokud této možnosti využije).

Po zahraničních uchazečích bude požadována znalost češtiny na úrovni minimálně A2 (výuka všech předmětů probíhá v českém jazyce).

Pro další informace e-mail: koterova@akademie-svetla.cz, telefon: 569 729 274

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace