24. ročník celostátní Točířské soutěže v Bechyni

Dva žáci z keramických oborů skvěle reprezentovali naši školu ve velkém keramickém klání

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
07.11.2022 12:29
Poslední úprava:
 
před rokem

Ve dnech 3. – 4. 11. 2022 se v Mekce keramiky Bechyni na střední uměleckoprůmyslové škole uskutečnil již 24. ročník Točířské soutěže. Tentokrát se keramického klání zúčastnilo šest středních škol z celé republiky, kde se vyučují keramické obory (školy z Jaroměře, Uherského Hradiště, Letovic, Luhačovic, naší světelské akademie a pořádající Bechyně). Naši školu reprezentovali žáci a zároveň soutěžící – Michaela Vopálková a Jaroslav Novotný. Z pedagogů se zúčastnili Mgr. Petra Sedlmajerová, která oba dva žáky vyučuje a na soutěž je připravila. Druhou pedagožkou byla Mgr. Alena Ratajová, jež byla zároveň členkou nezávislé poroty.
V předešlých dvou letech se Točířská soutěž nekonala z objektivních důvodů, jelikož probíhala coronavirová pandemie.

Soutěž byla oficiálně zahájena ve čtvrtek 3. listopadu okolo 13. hodiny. Nejprve se představili hlavní a noví organizátoři soutěže, neboť v tomto 24. ročníku bylo předáno symbolické žezlo od Mgr. Milana Vágnera na akademického sochaře Karla Dvořáka, který by měl soutěž organizovat i v následujících letech. Poté byly představeny všechny zúčastněné školy, mezi nimi i naše škola, světelská akademie. Samozřejmě byly podrobně specifikovány podmínky soutěže, hlavně zadání jednotlivých soutěžních úkolů. Volnou částí hlavní soutěže bylo vytvořit keramickou nádobu v zoomorfním tvaru, která bude vytvořena z točených segmentů. Povinná část pak zahrnovala vytočení co nejpřesnější mísy a džbánu dle výkresu. Doplňovací částí soutěže, která měla název „Vzpomínky na corunu", bylo vytvoření odpadní nádoby na použité roušky. Tato nádoba se točila v časovém úseku jedné hodiny, navíc pak soutěžící museli mít na sobě dva svetry a respirátor nebo roušku. Dále měla mít nějaký vtipný podtext. Soutěžící měli k dispozici neomezené množství hlíny, kterou si na této škole sami míchají a připravují. K tomu je ve škole zaměstnám specializovaný pracovník, tzv. „přípravář“, který žákům a v tomto případě i soutěžícím připraví hlínu dle jejich požadavků k tvorbě keramiky dle jejich záměru.

Dopoledne se všichni účastníci ubytovávali na domově mládeže, prohlíželi si s doprovodem školu. Zde měli naši žáci nespornou výhodu, neboť obě dvě pedagožky jsou absolventky hostitelské školy a mohly tak s dovolením zavézt žáky i na místa, kam by se jiní nepodívali. Dále se mohli všichni podívat po městě Bechyni, která má velmi zajímavé historické památky, např. zámek, františkánský klášter s krásnou zahradou, kostel svatého Matěje na náměstí, železobetovový most o výšce 55 metrů sklenutý přes řeku Lužnici, zv. „Bechyňská duha“ (je na ni úchvatný pohled z klášterní zahrady) a další, nebo i navštívit pobočku Alšovy jihočeské galerie s mohutnou sbírkou keramiky a další muzea, galerie a aktuálně probíhající výstavy, např. v Galerii Galvína.
Po zahájení soutěže se všichni účastníci přesunuli do rozsáhlých keramických dílen, kde si mohli vybrat své pracoviště, a to především hrnčířské kruhy. Ihned začali pracovat na hlavní části soutěže. Navrhli si nádobu v zoomorfním tvaru a vytvořili si na kruhu točené segmenty, z kterých pak nádobu vytvořili, a také točili nádoby z povinné části, tedy mísu a džbán dle daného výkresu.

Mezi 6. a 7. hodinou večerní pak probíhala doplňující soutěž „Vzpomínka na corunu“. Zde si všichni užili i velké uvolnění a legraci. Po hodině práce pak porota vyhodnotila tuto část. Zde zaznamenala výrazný úspěch naše žákyně Michaela Vopálková, která se nakonec umístila na čtvrtém místě při rovnosti hlasů za 1. a 2. místo, kde soutěžící získali 31 bodů, a rovnosti za 3. a 4. s bodovým hodnocením 27 bodů. O umístění pak dle pravidel soutěže svým hlasem rozhodoval předseda soutěže. Bohužel se zde Míša dostala až na čtvrté místo. Ale i tak to byl výrazný úspěch.
Po ukončení prvního dne byla pro všechny připravena večeře na domově mládeže, a na to celovečerní kulturní program ve firmě Keras, kde byly zhodnoceny výsledky prvního dne, hlavně doplňovací soutěže. Mimo jiné zde vystoupila i hudební skupina hlavního organizátora soutěže ak. soch. Karla Dvořáka. Jistě se zde všichni dobře bavili a hlavně uvolnili po náročném dni.

Druhý den, pátek 4. listopadu, byl velmi nevlídný a deštivý. Samozřejmě začal brzkou snídaní opět na domově mládeže a přesunem do školních dílen, kde pokračovala soutěž v hlavní části. Úkolem bylo hlavně dokončit zoomorfní nádobu, tedy slepit jednotlivé točené segmenty, případně domodelovat do výsledného tvaru nádoby. A dále obtočit a dokončit mísu a džbán dle výkresu z povinné části soutěže. Zde se soutěžící dočkali i hodnotných rad od významného keramika ak. soch. Miroslava Olivy, který je dlouholetým a stálým členem pedagogického sboru bechyňské uměleckoprůmyslové školy. Jedná se o světově proslulého keramického designéra, který svými radami s notnou dávkou břitkého humoru sobě vlastnímu rozesmál nejednoho účastníka soutěže.
Během dopoledne ještě proběhla přednáška a beseda s předsedou soutěže letošního ročníku Nikolou Sekem z Kunštátu, který se mimo jiné se svým bratrem Danielem zabývá tvorbou a především výpaly keramiky v japonském stylu. Tato přednáška byla určená pro designérské obory školy a pedagogický doprovod soutěžících. Soutěžící se ovšem přednášky nemohli zúčastnit, neboť dokončovali své práce a obsah přednášky jim bude předán až zprostředkovaně. V 11. hodin dopoledne bylo hotovo. Soutěžící své práce umístili a patřičně nainstalovali na dané stanoviště a odebrali se na domov mládeže k zaslouženému obědu a sbalili si své věci z pokojů.

K hodnocení se dostavila porota, která byla tradičně složená ze zástupce z jednotlivých soutěžních škol a předsedy poroty, jenž má dle pravidel soutěže dvojnásobný a rozhodující hlas při rovnosti hlasů. Všichni porotci se snažili, aby opravdu rozhodli co nejobjektivněji především o prvních třech místech v soutěži. Ve 13. hodin se pak všichni sešli ve sborovně hostitelské školy k vyhlášení výsledků soutěže a celkovému zhodnocení 24. ročníku. I když se naši soutěžící, Michaela Vopálková a Jaroslav Novotný, neumístili na prvních třech hodnocených místech, i tak jim patří poděkování za skvělou a důstojnou reprezentaci naší školy. Jak řekl předseda soutěže Nikola Seka: „Nikdo neprohrál, jen se sešlo 11 nejlepších točířů z celé republiky ve své kategorii, aby si poměřili síly a získali zkušenosti.“
Již nyní se těšíme na příští rok, kdy proběhne jubilejní 25. ročník. Doufáme, že se opět na naší škole vyskytnou alespoň dva takoví žáci, kteří by mohli podobným způsobem reprezentovat naše keramické obory. Shledali jsme, že takovéto akce jsou nesmírně důležité pro celkovou kondici a rozvoj uměleckoprůmys­lového školství, ať už je tomu v jakémkoliv oboru. Tvůrčí a svobodomyslná atmosféra bechyňské uměleckoprůmyslové školy ukázala všech účastníkům této akce mnoho dalších cest, kam by se mohla ubírat jejich profesní kariéra.

Za všechny účastníky Točířské soutěže z naší školy Mgr. Alena Ratajová

Foto A. Ratajová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace