Podmínky přijímacího řízení pro šk. rok 23/24 - obory učební bez talentové zkoušky

Agendy:
 
Přijímací řízení 2023/24 , Informační portál
Publikováno:
 
26.01.2023 20:56
Poslední úprava:
 
před rokem
Expirace:
 
01.06.2023
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 12 měsíci! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Tříleté učební obory – bez talentové zkoušky

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024. Současně stanovuje dle § 60 odst. 2 školského zákona jednotná kritéria přijímání do oborů vzdělávání a dále předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů.

Uchazeč odevzdá dle § 60a odst. 5 školského zákona přihlášku řediteli střední školy pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. března 2023.


Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ke vzdělávání v oboru vzdělání potvrzená lékařem.

Týká se těchto oborů:

  • 66–52-H/01 Aranžér
  • 36–54-H/01 Kameník
  • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Sklář
  • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Malíř skla
  • 28–58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla – zaměření Brusič skla
  • 53–41-H/01 Ošetřovatel
Přihláška Tříleté učební obory

Přihláška do tříletých oborů bez talentové zkoušky musí být potvrzena lékařem.

NA TYTO OBORY UCHAZEČ NEVYKONÁVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU!

Počet přijímaných uchazečů

maximálně: H/01 sklář – malíř skla 7 žáků, H/01 sklář – brusič skla 7 žáků, H/01 sklář – sklář 8 žáků, H/01 kameník 6 žáků, H/01 aranžér 8 žáků, H/01 ošetřovatel 20 žáků

V případě vysokého počtů uchazečů v níže uvedených oborech, bude dána přednost uchazeči s lepším prospěchem ze ZŠ.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace