Návštěva Oblastní charity Havlíčkův Brod

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní
Publikováno:
 
01.03.2023 19:52
Poslední úprava:
 
před rokem

S žáky prvního ročníku maturitního oboru Sociální činnost a žáky prvního a druhého ročníku učebního oboru Ošetřovatel jsme v úterý 28. 2. 2023 nahlédli do zařízení Oblastní charity, která se zaměřují na pomoc rodinám, dětem a mládeži. Této cílové skupině se totiž žáci Sociální činnosti v prvním pololetí věnovali. Považujeme za důležité, aby si propojovali teoretické znalosti s praxí, aby nahlédli do sociálních služeb, o kterých se učí a mohli tak mít ucelenou představu o probírané látce.

Exkurzi jsme započali přímo na správě Charity, kde nám byla představena samotná organizace, historie a všechny nabízené sociální i zdravotnické služby včetně možností absolvování odborných praxí a dobrovolnictví.

Prvním navštíveným zařízením byla Raná péče. Sociální pracovnice, která nám službu představovala, je naší bývalou studentkou. Nahlédli jsme do prostor, kde probíhají případné ambulantní konzultace, ve většině případů ale navštěvují pracovníci rodiny s dětmi se zdravotním postižením doma v jejich přirozeném prostředí.

Dále jsme přešli do Šipky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. I tato služba je zařazena do služeb sociální prevence v terénní formě. Sociální pracovnice nám vysvětlila poslání Šipky a na konkrétních kazuistikách nám objasnila vlastní sociální práci.

Přes silnici sídlí Charitní domov pro matky s dětmi. Tento typ azylového zařízení poskytuje ubytování pro šest maminek a její děti. Domov jsme mohli projít a nahlédnout do společných prostor (kuchyňky, herny) i do jednoho aktuálně prázdného pokoje. Žákům byla nabídnuta možnost dobrovolnictví, jež by spočívala především v práci s dětmi.

Tím naše putování nekončí. Přesouváme se do bývalé ZŠ na Rubešově náměstí. Zde sídlí hned tři služby. První návštěva směřovala do Mateřského centra Zvoneček, i tady nám vedoucí centra přiblížila činnost a provedla nás po prostorech, které se při práci s dětmi a maminkami využívají. Zaujal nás bohatý program a spousta přednášek určená právě této cílové skupině. Žákům bylo opět nabídnuto dobrovolnictví, možnost se zapojit do měsíčních programů, připravit vlastní aktivitu, či spolupracovat v rámci větších akcí jako např. dětský den v parku. Absolvování odborných praxí v tomto zařízení je rovněž možné a dokonce zde najdou uplatnění i naši absolventi coby pracovníci v sociálních službách. Velice roztomilá byla návštěva Broučků, dětské skupiny pro děti od dvou let do zahájení povinné školní docházky. Děti nám po návratu z vycházky předvedly, co se v poslední době naučily o lidském těle, od skládání obrázků až po krásnou básničku.

Poslední zastávkou byla prohlídka BANu. Ambulantní i terénní forma pomoci spadá do preventivní sociální služby, jedná se o nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Byla nám nastíněna sociální práce s dětmi a mládeží, uplatnění pracovníků v sociálních službách i sociálních pracovníků, vypracovávání individuálních plánů a byly zmíněny i příběhy některých klientů.

Věříme, že návštěva sociálních zařízení byla pro naše žáky přínosná a že některá z nich navštíví v rámci odborných praxí či dobrovolnické činnosti, která je dále nasměruje a třeba i pomůže při rozhodování o jejich budoucím profesním uplatnění.

Tímto velice děkujeme paní ředitelce, Ing. Veronice Vašíčkové, za umožnění této exkurze a všem sociálním pracovníkům, kteří se nám velmi ochotně věnovali.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace