Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka

aneb návštěva mateřské školy

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní
Publikováno:
 
13.04.2023 09:01
Poslední úprava:
 
před rokem

„Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji, pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.“

Tuto velikonoční básničku nám zarecitovali šikovní předškoláci světelské Mateřské školy Lánecká, kam jsme zavítali počátkem dubna 2023 s žáky druhého ročníku Gymnázia s pedagogickým zaměřením.

V úvodu jsme se seznámili s koncepcí školky, nastavením rámcových vzdělávacích programů pro předškolní vzdělávání, následně i se školním vzdělávacím programem příslušné školy. Na několika příkladech nám bylo vysvětleno, jak pedagogičtí pracovníci směřují k naplňování vzdělávacích oblastí a obsahů, aby si děti osvojily potřebné kompetence. Seznámili jsme se také s podmínkami pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a nahlédli jsme do vypracovaného individuálního vzdělávacího plánu. Paní učitelka nám integraci těchto dětí také blíže vysvětlila.

Po teoretickém úvodu následovala praktická ukázka. Paní učitelka si pro nás připravila ukázkovou aktivitu s předškolními dětmi, do které nás velmi rychle zapojila. Každé z dětí mělo různě barevné vystřižené vajíčko a mělo si najít kamaráda se stejnou barvou vajíčka, která rozdala paní učitelka i našim žákům. Posedali jsme si do kroužku a navzájem se představili, abychom se již při další společně činnosti mohli oslovovat jmény. Děti se studenty vyráběli a zdobili slepičku ze čtvrtky. Společná práce se vydařila, byla prolnuta povídáním, úsměvy a dobrou náladou a bývali bychom s předškoláky rádi zůstali déle, ale měli jsme ještě slíbenou prohlídku celé školky.

Obdivovali jsme prostorné třídy, herní prvky, a ať jsme byli U sluníček, U kytiček či U koťátek, vše bylo tematicky velikonočně vyzdobeno výrobky dětí. V rychlosti jsme prošli i zahradu a byla nám nabídnuta možnost další návštěvy a naplánování programu pro děti, aby si žáci sami vyzkoušeli práci pedagogů předškolního vzdělávání.

Naše další kroky směřovaly do Školní družiny při ZŠ Světlá n. S., Komenského. I zde nás velmi mile přivítala paní vychovatelka a objasnila nám činnost a organizační zajištění družiny. V předmětu Pedagogika volného času se aktuálně věnujeme zájmovému vzdělávání, a tak jsme rádi nahlédli do praxe a dozvěděli se zajímavé informace o tom, jak děti prvního stupně tráví volný čas v době mimo vyučování, jakým činnostem se v rámci družiny věnují. S touto školní družinou spolupracujeme při odborných praxích, které mají gymnazisté s pedagogickým zaměřením zařazeny v učebním plánu. Také v letošním roce ji dvě studentky navštíví a myslím, že budou spokojeny tak jako studentky v minulých letech.

Foto O. Blažková

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace