UČŇOVSKÉ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Další ročník šikovných řemeslníků odchází do života

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné
Publikováno:
 
14.06.2023 15:41
Poslední úprava:
 
před 9 měsíci

V posledních dnech se na Akademii konaly učňovské závěrečné zkoušky. Ty se skládají ze tří částí – z praktické zkoušky, kde žák vytváří výrobek dle celostátního zadání a výrobek dle vlastního návrhu, z písemné zkoušky, která kromě odborných otázek z technologie obsahuje i otázky z dějin umění, a z ústní zkoušky, která obsahuje otázky z příslušného odborného bloku a otázky ze světa práce. Zkoušek se zúčastnilo 57 žáků. Takto vysoký počet není samozřejmě jedna třída. Je to dáno tím, že žáci 3. ročníku maturitních oborů, kteří velmi dobře zvládají odborný výcvik, mají možnost vykonat učňovské závěrečné zkoušky a získat tak výuční list.

Zkoušky se konaly z těchto oborů – umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář a pasíř, zlatník a klenotník, umělecký keramik, kameník, sklář, a to s trojím zaměřením (malíř, brusič a hutní tvarování), aranžér – propagační grafik a ošetřovatel. Nejzajímavější částí pro zkušební komisi byly obhajoby praktické části závěrečných zkoušek. Zde žáci prezentují svoje dílo, vysvětlí technologický postup i problémy, které při výrobě vznikaly.

Ti žáci, kteří úspěšně zvládli všechny tři části zkoušky, si ve čtvrtek 8. 6. 2023 převzali své výuční listy při slavnostním vyřazení. Mezi mini bylo i 16 žáků s vyznamenáním, někteří dokonce se samými jedničkami! Této události se zúčastnil i starosta města Světlá nad Sázavou Ing. František Aubrecht.

Všichni členové zkušební komise i ostatní vyučující doufají, že nabyté znalosti a dovednosti jejich žáci uplatní ve svém budoucím profesním životě.

Foto archív školy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace