Výuka v předmětu Písmo ve 2. ročníku výtvarných oborů

Jak šel školní rok s písmem a kaligrafií

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
22.06.2023 08:07
Poslední úprava:
 
před 8 měsíci

Žáci 2. ročníků výtvarných oborů se celý školní rok podrobně seznamovali s problematikou využití a uplatnění písma ve výtvarné tvorbě, a to v rámci předmětu Písmo. Částečně se jedná o kaligrafii (krásné písmo neboli krasopis), ale dále se pracuje s písmem jako takovým v nejrůznějším praktickém provedení a v konkrétních materiálech. Ať tak či onak, vždy se výtvarník setká ve své praxi s písmem a je tedy zapotřebí se s touto problematikou vypořádat. Nejprve se začíná nácvikem typografických fontů, zprvu s těmi nejjednoduššími, např. groteskem, pokračuje se kurzivními fonty blokového písma a dále patkovými a serifovými fonty ve svislé a kurzivní podobě. Není to nic jednoduchého, musí se například neustále sledovat vzor. A je tedy potřebné to takzvaně „vysedět“. Musí se nacvičit jednotlivé tvary písmen velké (verzálky či majuskule) a malé (minuskule) abecedy, číslice a další znaky. Jedná se o poměrně stereotypní práci. O něco zábavnější se pak stává psaní textů, např. citátů, veršů básní, textů písní atd. Zde se ovšem přidává další problematika, a to je rozpal slovní i větný. Jedná se o zvládnutí vzdáleností a proporcí mezi jednotlivými písmeny a slovy. Jinak se k sobě kompozičně chovají svislá a kulatá písmena či zakončení a počátku slov.

Po nácviku prvních dvou fontů jsme s třídami II.V a II.SV začali konečně tvořit. Prvním větším úkolem byl ex libris. Jedná se o drobné grafické dílo, které si majitel knih vlepuje na první stranu svých publikací v soukromé knihovně. Do jisté míry se jedná o „podpis“. Ukazuje to, kdo je majitelem dané knihy. Ale spíše ex libris poukazuje na charakter a osobnost majitele. Objevuje se zde písmo, tedy ex libris, jméno majitele a ilustrace, která s osobností majitele nějakým způsobem souvisí. Druhým úkolem bylo výtvarné ztvárnění iniciály. V tomto případě šlo o počáteční písmeno či písmena vlastního křestního jména (někdy i příjmení). To vše začleněno do ilustrace.

V nácviku fontů žáci pokračovali k stínovaným písmům, jednalo se zvláště o antikvu a italiku. Tato písma se píší se speciálním seříznutým atoperem. Poslední náročnější práce pak byla pozvánka na určitou akci, knižní přebal a plakát. Zde si žáci skutečně ověřovali získané dovednosti pro výtvarnou praxi, a to nejen z předmětu Písmo.

Foto Alena Ratajová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace