Odborné praxe 2. E a 3. E

Budoucí pracovníci v sociálních službách byli na praxi

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní
Publikováno:
 
26.06.2023 08:28
Poslední úprava:
 
před 12 měsíci

Žáci a žákyně maturitního oboru Sociální činnost byli i v tomto pololetí v rámci odborné praxe v řadě sociálních a školských zařízení. Druháci se zaměřovali na seniory, jelikož se jim aktuálně věnovali v odborných předmětech. Žádané byly denní stacionáře, domovy pro seniory, městské úřady, terénní pečovatelské služby, ale také Senior Pointy.

Třeťáci mají v učebním plánu pro praxi vyhrazeny dva týdny. Mohou si zvolit takové zařízení, které je zajímá pro jejich další profesní život, ujasní si tak vlastní specializaci – práce s dětmi, rodinami, seniory, osobami se zdravotním postižením, osobami ohroženými sociálním vyloučením apod. V letošním roce byly hojně voleny mateřské a základní školy, které využívají asistenty pedagogů, dále domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, Senior Pointy, nemocnice (např. oddělení následné péče, školní klub na dětském oddělení), informační a poradenské centrum, občanské poradny, obecní úřady, úřady práce, centrum pro neslyšící a nedoslýchavé, sociální rehabilitace.

A jaké činnosti se na praxích vykonávají? Vždy záleží na typu zvoleného zařízení. Jedná se např. o ranní hygienu, pomoc s oblékáním, podávání stravy, převlékání lůžkovin, vycházky, aktivizační činnosti (trénink paměti, hraní kuželek, šipek, stolní hry, zdravotní tělocvik, rukodělné činnosti), čtení pohádek, pomoc při výuce, doprovod na výletech, pomoc s nákupy a úklidem domácnosti, seznámení s administrativními činnostmi sociální práce, pročítání vyhlášek, zákonů, vyplňování žádostí a smluv, skartace dokumentů, sociální šetření, náslechy u konzultací.

Všechny tyto činnosti vypsali žáci do záznamů, které odevzdávají jako povinnou součást praxe. Dále vyplňují záznamový list, kde uvádějí bližší charakteristiku navštíveného zařízení (jeho funkci, poskytované služby, zřizovatele, financování, kvalifikaci personálu, kapacitu služby…).

Většina žáků si z odborné praxe odnáší nové zkušenosti, příjemné zážitky, aktivní, šikovní a spolehliví žáci dokonce i nabídky na pracovní uplatnění. Praxe můžou být do značné míry výzvou, zároveň však příležitostí. Je především na samotných žácích, jak se vypořádají se zadanými úkoly, jak komunikují a s jakou empatií, ochotou a taktem k práci přistupují.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace