ADAPTAČNÍ KURZ OBORU SOCIÁLNÍ ČINNOST

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní
Publikováno:
 
15.09.2023 08:39
Poslední úprava:
 
před 9 měsíci

Adaptační kurzy se staly na naší škole nedílnou součástí zahájení školního roku pro nově vzniklé třídy. Nejinak tomu bylo také pro nově vznikající třídu 1. E, oboru sociální činnost v úterý 5. 9. a ve středu 6. 9. 2023.

Tento kurz je zaměřen jednak na seznámení se s kolektivem a třídním učitelem, jednak na metody učení, psaní seminárních prací, metody získávání, třídění a vyhodnocování informací, ve zkratce na přípravu žáka na vzdělávání a získávání klíčových kompetencí, efektivitu učení a práce. Žáci by si měli odnést přehled o různých metodách učení, psaní seminárních prací, měli by umět pracovat s pojmem efektivní učení a toto využívat v praxi. Podle mého názoru je důležité, aby si žáci uvědomili, že přechod na střední školu není jednoduchý, že jim vše nepůjde hladce, musí najít své silné stránky, ty dále rozvíjet, a také vědět o svých slabých stránkách, což jim výrazně pomůže při překonávání tzv. školní neúspěšnosti.

Pojem adaptace označuje dynamický proces přizpůsobování se novým podmínkám. Se změnou školy se žákům mění nejen množství požadavků, které jsou na ně kladeny, ale především sociální prostředí – učitelé a kolektiv spolužáků. Tuto část životní změny je možné skrze adaptační kurzy žákům usnadnit. Proto jsme v úterý začali skvělou poznávací hrou Vizitka, která nás všechny velmi bavila a umožnila nám hned druhý náš společný den pracovat s našimi emocemi. Zvládli jsme podrobnou prohlídku školy a většinu organizačních záležitostí. Vše vždy nějakou hravou formou.

Ve středu pokračovalo seznamování žáků. I na tento den bylo připraveno několik seznamovacích aktivit, opět jsme trénovali naše jména, dozvěděli jsme se něco o tom, co máme rádi a co nás baví. V rámci týmů plnili žáci několik úkolů, ať už se jednalo o paměťová cvičení, slovní hry, pořizování „selfíček“ nebo procvičování našich smyslů.
Společné dopoledne zakončily prezentace jednotlivých týmů, kdy žáci navrhovali aktivizační program pro určené cílové skupiny, na které se budou během celého studia v odborných předmětech soustředit (rodiny a děti, senioři, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením). Ačkoliv většina žáků nemá prozatím mnoho zkušeností v oboru, návrhy činností byly perfektní, pěkně představené a promyšlené – všichni si zaslouží velkou pochvalu.


Ing. Andrea Kubínová

Učitelka odborných předmětů

Projektová manažerka školy

Hlavní koordinátorka ŠVP

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace