Úspěšná účast našich kovářů na Mistrovství světa v Itálii

Zajímá Vás, co vše obnáší účast na soutěži takového formátu?

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné
Publikováno:
 
20.09.2023 10:12
Poslední úprava:
 
před 5 měsíci

V průběhu letních dní od 31. srpna do 3. září 2023 přivítalo údolí Casentino v Itálii XXV. Evropské bienále kovářského umění a tedy zároveň XI. Světový šampionát kovářského umění. Jedná se o událost, která se zde koná pravidelně od roku 1976 a postupem let se stala nejdůležitějším referenčním bodem ve světě kovářského umění. Naši učitelé odborného výcviku vyrazili společně s žáky obhajovat titul MISTRŮ SVĚTA, který zde získali v roce 2021, tedy na posledním konaném mistrovství. Letošní ročník organizační výbor stanovil téma CONNESSIONI (spoj(ení) / vztah / spojitost / souvislost). Co návštěva takovéto soutěže obnáší pro její účastníky kováře?

  1. Nejprve musíte sestavit čtyřčlenný tým.
  2. Přibližně dva měsíce před začátkem konání akce je vyhlášeno téma soutěže, na které musíte neprodleně začít zpracovávat kresebné návrhy.
  3. Jakmile vyberete se svým týmem nejlepší návrh, začínáte vytvářet modely v materiálu, tedy v tomto případě z oceli. Zkoušky zahrnují rozvahu užití vhodných rozměrů výchozího materiálu pro výrobu, konstrukční řešení jednotlivých spojů, povrchovou úpravu a uchycení díla do podstavy. Model si musíte vyzkoušet alespoň třikrát, aby se celý tým sehrál a stanovil dobu potřebnou k výrobě jednotlivých komponentů.
  4. V místě konání soutěže svůj tým zaregistrujete a vyberete si „kovací čas“, který je doposud neobsazený jinými soutěžícími a zároveň nejlépe vyhovuje Vašim požadavkům. Soutěž probíhá po celý den od 7:45 hodin do 23:45 hodin. Vy si však vyberete pouze jeden tříhodinový blok.
  5. V místě konání soutěže musíte za tuto dobu, tedy za 3 hodiny, vytvořit finální verzi svého díla, a to v neznámém prostředí, pod tlakem trémy a za nepřetržitého dohledu přihlížejícího publika. Jakmile se ozve zazvonění zvonu, odevzdáváte práci a přenecháváte pracoviště dalšímu soutěžnímu týmu.
  6. Pro odevzdané dílo musíte vymyslet vhodný výstižný název, aby i v cizojazyčném překladu nepozbyl svůj význam. Společně s dílem odevzdáváte i kresebný návrh.
  7. Odborná porota hodnotí myšlenku (jak vaše interpretace vystihuje téma), úroveň řemeslného zpracování i koordinaci týmu. Na letošním ročníku porota hodnotila celkem 138 odevzdaných děl.

Tým ve složení učitelů odborného výcviku Vojtěcha Havránka, Václava Trpišovského a žáků Filipa Tomáška a Richarda Rulfa se soutěže účastnil v sobotu 2. září v časovém bloku 17:45 – 20:45 hodin a vytvořil plastiku s názvem „Mi permette questo ballo“ (Smím prosit?), znázorňující stylizovaný taneční pár ve velice dynamickém pohybu (viz přiložené fotografie). Kovanou plastiku uchytili do leštěné italské žuly a na část kované plastiky, přesněji šat tanečnice, použili netradiční povrchovou úpravu z bronzového prachu. Přestože se tým neumístil na stupni vítězů, jejich dílo sklízelo chválu a uznání mezi diváky i ostatními kováři z celého světa.

Stia vždy otevírala dveře jak mistrům, tak mladým kovářům z celého světa, čímž si vydobyla mezinárodní uznání „Manifestation Without Borders”. Filosofií Bienále je chránit a posilovat tradici v pravém slova smyslu, tedy řemeslnou zručnost, která se nikdy příliš neoddává okázalým zásahům pokročilých technologií, ale zároveň vytvořit vlastní prostor přiklánějící se k potřebám budoucnosti, která je stále více spojena s prolínáním kování, užitého umění a designu. K této akci se tedy připojuje řada dalších iniciativ. Zmíním pouze jedinou z nich „International Sculpture Competition“, tedy IV. Mezinárodní sochařská soutěž s letošním tématem: „LIGHTNESS“ (LEHKOST). Žák naší školy, Richard Rulf, se nezalekl konkurence a během dvou měsíců vytvořil kovanou plastiku s názvem „Nesnesitelná lehkost bytí“, kterou zde prezentoval. Myšlenku díla vystihují slova autora: „Má práce má znázorňovat lehký život, který je nudný a obtěžuje člověka. Všechny myšlenky a veškerý potenciál života utíká z hlavy ven a osoba jen marní čas.“ Několikadenní práce v dílně se vyplatila a Richard získal neuvěřitelné 2. místo. Velice mu gratulujeme k úspěchu!

Našim kovářům děkujeme za skvělou práci i reprezentaci.

Fotografie: Eliška Havránková, Viola Rulfová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace