Nekonečný příběh

Šestidílný seriál exkurzí žáků 1. ročníku do areálu Sběrného dvora a skládky Rozinov

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium, Umělecké a řemeslné, Vyšší odborná škola, Výtvarné
Publikováno:
 
31.10.2023 13:23
Poslední úprava:
 
před 7 měsíci

Nastartoval nový školní rok a s ním dorazilo i další zaškolování našich nových žáků do systému třídění odpadů nejen při pobytu v areálu naší školy, ale i v jejich soukromí. I letos byla součástí tématu exkurze do areálu Sběrného dvora a skládky v Rozinově, která má názorně předvést, jak se liší cesty odpadu tříděného a tzv. směsného, a ukázat tak i „nevěřícím Tomášům“, že třídění odpadů skutečně probíhá a je to věc potřebná a důležitá.

Letos se do sběrného dvora v Rozinově vydalo hned šest našich skupin. Provedl je a zasvěcený výklad poskytl vedoucí provozu Ing. Fikar. Za všechny skupiny předkládám postřehy od vedoucích dvou z nich …

Třída 1.V pondělkem 9.10. zahájila etapu exkurzí na sběrném dvoře Rozinov. Tu jistě zná každý světelský občan. Bohužel ve třídě 1.V není nikdo původem ze Světlé, a tak i zdejší zkušenost s místní skládkou je pro ně novinkou.

Na úvod nás přivítal Ing. Zdeněk Fikar. Ten nám hned oznámil, že jsme si pro návštěvu skládky vybrali ideální počasí. Pondělek oproti zbytku týdne bylo poměrně chladno a cestou zpět spadlo i pár kapek. Chladný den je pak pro místní zaměstnance úlevou. V parných dnech bychom dle slov inženýra Fikara na skládce být nechtěli.

Jinak nás inženýr Fikar provedl celým areálem skládky a sběrného dvora, kompletně popsal třídění odpadu v místní lokalitě (každé město upřednostňuje jinou formu a techniku) a nakonec i zodpověděl zvídavé otázky studentů 1.V a jejich třídního Michaela Franče. Například proč ze skládky vedou komíny a proč v zimě na skládce zimuje zvěř.

Pokud nikdo ze studentů třídy 1.V nevěděl, jak na tříděný odpad, tak po dnešní exkurzi již má rozšířené obzory. Třídění odpadu je nedílnou součástí našich životů a jistě by se mu měla věnovat větší pozornost.(Michael Franče)

Dne 11.10.2023 nav­štívila třída 1.AO sběrný dvůr ve Světlé nad Sázavou. Po úvodním přivítání se studenti dozvěděli základní informace o chodu sběrného dvora a uviděli v praxi, jak se odpad naváží, k čemu slouží váhy, jaké údaje se zapisují na vrátnici a jaké doklady si musí připravit fyzické osoby, které chtějí služeb sběrného dvora využít.

Pověřený pracovník sběrného dvora provedl studenty celým areálem. Studenti si prohlédli kontejnery a skladová místa, kde je odpad již tříděn podle materiálu. Bylo jim vysvětleno, co se s odpadovým materiálem děje následně, jaký druh odpadového materiálu je vhodný pro recyklaci, jaký druh odpadu se využívá ve spalovnách a jak se musí před tímto dalším použitím eventuálně ještě roztřídit. Poté si studenti prohlédli i přilehlou skládku, a to od její již rekultivované části až po zakládání nové skládky s bezpečným a kontrolovaným podložím. V závěru exkurze nastal čas položit provádějícímu pracovníkovi případné doplňující otázky.

Návštěvou sběrného dvora studenti získali povědomí o významu sběrných míst a především o důležitosti třídění odpadků a byli vybídnuti k aktivnímu přístupu k třídění i ve svých rodinách.(Jana Vozábová)

Nedávno jsem se setkala u několika dospělých s přesvědčením, že třídění odpadů je fikce a že se stejně nakonec sype všechen na jednu hromadu. Vše je o lidech, ale tak snad alespoň tyto děti už tuší, že praxe bývá i jiná :-)

Foto Michael Franče


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace