Reportáž z odborného výcviku ošetřovatelů

Učíme se v nových zařízeních

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní
Publikováno:
 
31.10.2023 16:45
Poslední úprava:
 
před 8 měsíci

V letošním roce jsme zaznamenali velký zájem o učební obor Ošetřovatel, a tak není divu, že v prvním ročníku evidujeme 18 žáků. Ti se od pondělí do středy vzdělávají ve všeobecných i odběrně zaměřených předmětech v prostorách školy, a to nejen v běžné třídě, ale i v počítačové učebně, megaučebně, tělocvičně a cvičném ošetřovatelském pokoji. Právě ošetřovatelský pokoj byl během září stěžejní pro získání náhledu do praktických kompetencí ošetřovatelů. Žáci se seznamovali s managementem ošetřovatelské péče, učili se úpravě lůžka, nácviku hygieny a bandáží dolních končetin, dozvídali se o saturaci potřeb klientů seniorů a klientů se zdravotním postižením a také o vhodné komunikaci s nimi. V říjnu se žáci rozdělili do několika skupin, ve kterých navštěvují smluvní zařízení pro odborný výcvik. Větší skupinka opět dochází do Domova pro seniory ve Světlé nad Sázavou, kde se pod vedením Bc. Michaely Kocmanové a Zuzany Uhrové učí nejen pečovat o klienty domova, ale spolupracovat i s dalšími pracovníky ošetřovatelské­ho týmu.

Novou spolupráci se nám podařilo navázat s Domovem Háj. Žáci ve dvojicích navštěvují dvě pobytové služby komunitního bydlení, a to Domovy pro osoby se zdravotním postižením ve Světlé nad Sázavou a dále Domov pro osoby se zdravotním postižením v Ledči nad Sázavou. I zde se žákům věnují pracovníci zařízení, konkrétně vedoucí služby Bc. Pavel Mareš a Marcela Dlouhá. Žákům také přibližují pravidla ošetřovatelské péče a individuální přístup ke klientům. Snaží se, aby se žáci zařadili jak do pracovního kolektivu, tak se naučili co nejlépe komunikovat, jednat a pečovat o klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením.

Žákyně druhého ročníku již mají zkušenost s Domovem pro seniory ve Světlé nad Sázavou, a tak pro letošní rok dochází za odborným výcvikem do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem v Havlíčkově Brodě, Husova, kde máme navázanou úspěšnou spolupráci od roku 2021. Od letošního roku se novým pracovištěm pro žáky stal také Domov se zvláštním režimem v Břevnici. Náplní práce je v tomto ročníku především prevence dekubitů a imobilizačního syndromu, rehabilitační ošetřovatelství, sledování fyziologických funkcí a záznam do dokumentace, hygienická péče, ale i objednávání a podávání stravy. Žákyně třetího ročníku mají pro odborný výcvik vyhrazeny tři dny, kdy jeden den tráví v Domově pro seniory ve Světlé nad Sázavou. Tady budou také skládat praktické závěrečné zkoušky. Zbylé dva dny absolvují v Domově Husova v Havlíčkově Brodě. Zde se kromě nabytých dovedností, které budou dále zdokonalovat a prohlubovat, budou věnovat například doprovodu klientů na vyšetření, asistenci při převazech, klyzmatech, odběru biologického materiálu a podávání léků, ale také práci s dokumentací klientů.

Vážíme si spolupráce se všemi smluvními pracovišti, ochoty externích pracovníků, kteří se věnují našim žákům, trpělivosti klientů a v neposlední řadě samotných žáků, že se rozhodli studovat tolik potřebnou a nelehkou profesi.

Děkujeme.

Foto Bc. Michaela Kocmanová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace