Projektový týden v oboru Sociální činnost

2. E odstartovala první projektový týden

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní
Publikováno:
 
21.12.2023 09:55
Poslední úprava:
 
před 6 měsíci

Dovolte, abychom se v předvánočním čase pochlubili s novinkou, kterou od letošního roku zavádíme pro druhé ročníky maturitního oboru Sociální činnost. Jedná se o projektovou výuku. Nyní máme za sebou první projektový týden třídy 2. E, jehož cílem bylo přiblížit žákyním péči o seniory. V odborných předmětech se žáci dozvědí mnoho zajímavých informací, znají definice a etapy stáří, změny, ke kterým ve stáří dochází, učí se i to, jak se seniory komunikovat, jak o ně pečovat a jaké sociální služby mohou klienti senioři využívat. Teorie je bezesporu velmi důležitá, některé předměty mají také praktický charakter, ale snahou projektového týdne bylo, aby žákyně nahlédly do reálných situací, propojily poznatky z různých oblastí a hlavně získané informace, tak jak na ně působily, předaly v závěru týdne dál.

Vše začalo v pondělí 11. prosince, kdy jsme žákyně 2. E seznámili se záměrem, podmínkami a organizací projektového týdne. Obdržely pracovní listy s body, na které měly zaměřit svou pozornost. Děvčata byla pro další práci rozdělena do čtyř skupin. Následovaly přednášky od odborníků z praxe. Velmi rádi jsme přivítali Ing. Weingärtnerovou, vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Světlá nad Sázavou. Přiblížila nám činnost odboru a pro potřeby našeho projektu především situace, kdy se setkává a jedná se seniory, např. v rámci poradenství o sociálně-právní ochraně dětí, při zajištění náhradní rodinné péče dítěte apod.

Bc. Lucie Coufalová, vedoucí sociální pracovnice Sociálního centra Světlá nad Sázavou, nás seznámila s procesem přijímání žádostí o umístění do Domova pro seniory, s pobytovou službou, sociálním šetřením, individuálním plánováním a třeba také s rolí klíčového pracovníka.

Přednášku o demenci v seniorském věku a pečovatelské službě si pro nás připravila Mgr. Krejčíková, vedoucí Pečovatelské služby Města Chotěboř. Dozvěděly jsme se mnoho nového a zajímavého o demenci, jejím častějším výskytu, o přístupu ke klientům dle stupně demence a obecně o péči v terénních službách.

Možná vás napadlo, proč se třída rozdělila na čtyři skupiny. Bylo to právě proto, že úterý a středu jsme trávily mimo školu a navštěvovaly různá zařízení a služby (převážně sociální) zaměřující se na péči o seniory. Ale pojďme pěkně popořádku. Máme tu úterý a jedna ze skupin se vydává na exkurzi do Sociálního centra Světlá n. S., konkrétně do Domova pro seniory, Denního stacionáře a Pečovatelské služby. Druhá skupina míří do Domova pro seniory Havlíčkův Brod, Husova, navštěvuje také SeniorPoint pod Oblastním spolkem Českého červeného kříže a následně přejíždí do Domova se zvláštním režimem Břevnice.

Chotěbořské služby navštěvuje třetí parta, exkurze jsou pro ně zajištěny v SeneCura SeniorCentru, Sociálně terapeutické dílně Bludiště a v Denním stacionáři. Dále v menším dobrovolnickém mezigeneračním projektu SOUSEDÉ plus Chotěboř. V blízkosti máme také město Humpolec, kam se vydala čtvrtá skupinka. Navštěvuje SeneCura SeniorCentrum, Denní centrum Astra pod Oblastní charitou Havlíčkův Brod a církevní Domov blahoslavené Bronislavy.

Velké poděkování patří vedení zmíněných organizací za možnost nahlédnout do zázemí služeb, všichni nás přivítali srdečně a poskytli nám řadu důležitých informací. Středa měla být ve znamení aktivizačních činností a komunikace se seniory ve vybraném zařízení, které jsme v předchozím dnu navštívily. Byla ale také v duchu nejistoty, obav, možná i strachu. Budu vědět, o čem si s klienty povídat? Nebude „hloupé“ ticho? Co budeme společně dělat? Jaké aktivity budou připraveny, a zvládnu je? S klidným srdcem mohu za všechny zúčastněné říct, že obavy byly naprosto zbytečné. Vše hladce plynulo, panovala krásná atmosféra a děvčata si zaslouží velkou pochvalu. Peklo se cukroví, zdobily se perníčky, vyráběly se keramické svícínky a vánoční přání, hrály se různé deskové hry, trénovala se paměť a povídalo se, smálo, vzpomínalo…

Ve čtvrtek jsme opět usedly do školních lavic, abychom mohly vyslechnout přednášku od dam z Oblastní charity Havlíčkův Brod. Přiblížily nám Centrum osobní asistence, Charitní pečovatelskou službu, Charitní terénní odlehčovací služby, Charitní ošetřovatelskou službu a Domácí hospicovou péči. Opět zaznělo mnoho příkladů z praxe, prošly jsme vzorové kazuistiky a individuální plánování a pro zpestření mohla děvčata v závěru zjistit svou hladinu cukru a cholesterolu. Děkujeme zdravotním sestřičkám i sociálním pracovnicím za velmi působivé a emotivní dopoledne.

A jak jsme projektový týden zakončily? Jednotlivé skupinky si připravily prezentace, v nichž představily náplň předchozích dní svým spolužákům a vyučujícím. Povídaly o navštívených zařízeních, péči, jakou poskytují, také o pracovních pozicích zastoupených v sociální práci, o potřebné kvalifikaci a náplni práce jednotlivých pracovníků. Z vlastního úhlu pohledu zhodnotily cílovou skupinu projektu i středeční aktivizační činnosti a každá skupina shrnula pojetí jedné z přednášek.

Sladkou tečkou bylo ocenění od koordinátorky dobrovolníků FOKUS Vysočina paní Nenadálové, která nám umožnila smluvně zaštítit aktivizační činnosti dobrovolnickou smlouvou. Třída 2.E tak v rámci projektového týdne vykonala celkem 57 dobrovolnických hodin a patří jí za to velké díky.

Poděkování patří všem, kteří se do projektového týdne zapojili, především kolegyním, které v roli průvodců a poradců doprovázely v úterý a středu skupinky děvčat – Mgr. Karlové, Bc. Kocmanové a Mgr. Vilimovské.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace