MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA VYSOKOU ŠKOLU

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
09.02.2011 12:06
Poslední úprava:
 
před 13 lety


MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA VYSOKOU ŠKOLU

  ( formulář SEVT)

! Ověřte si, zda škola požaduje pouze své přihlášky nebo můžete zaslat tiskopis SEVT
  ( obdržíte u výchovného poradce – Mgr. Jana Neugebauerová).


Vyplnění formuláře:
1. stránka:
• Zaškrtnete typ studijního oboru- bakalářský nebo magisterský
• Dle údajů na internetu nebo v učitelských novinách vyplníte typ vysoké školy, fakultu, studijní program, př. obor, pokud je uveden
• Osobní údaje ( kontaktní adresa se vyplňuje pouze v případě, že se liší od trvalého bydliště)
• Střední škola:
• Název: AKADEMIE- VOŠ, Gymnázium a SOŠUP
• Adresa: Sázavská 547
• Obor – název: Gymnázium
• IZO: 00179434
• JKOV: 79–41-K/401 (studenti , kteří nastoupili ve šk. roce 2009/10 vyplní 79–41-K/41) 
• KKOV se nevyplňuje
• Rok maturitní zkoušky- uvedete tento rok

2. stránka:
• Uchazeč se hlásí ze SŠ
• Prospěch: vyplníte seznam předmětů, známky ze závěrečných vysvědčení za 1.-3. ročník, u čtvrtého ročníku vyplníte známky z pololetního vysvědčení
• Do prospěchu se započítávají i povinně volitelné předměty ( např. semináře), nepovinné předměty se neuvádějí 
• Kolonka č. 15– průměrný prospěch ze všech předmětů za jednotlivé ročníky a maturitu se nevyplňuje, vyplňuje se pouze prům. prospěch ze všech předmětů za všechny ročníky bez maturity(16)
• Maturitní výsledky nevyplňujete
• Do záznamů o zájmu uchazeče je možné napsat výsledky SOČ, případně olympiád- pokud to VŠ vyžaduje!
• Potvrzení správnosti údajů o prospěchu potvrdit podpisem třídního učitele a razítkem (buď třídní učitel nebo na sekretariátu školy)

3. stránka:
• Potvrzení od lékaře pouze v případě, kdy to vyžaduje fakulta
• NUTNÉ: prohlášení uchazeče o správnosti údajů s datem a podpisem!

4. stránka: 
vyplňuje fakulta

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace