60 let kamenického školství v Lipnici nad Sázavou

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné, Výtvarné
Publikováno:
 
22.06.2011 09:40
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Vážení přátelé, milí absolventi,
uplynulo 10 let od vydání našeho almanachu k padesátému výročí kamenického školství v Lipnici nad Sázavou. Těch 10 let z mého pohledu přineslo právě v kamenickém školství na Lipnici zásadní změny.

K tradičnímu učebnímu oboru kameník přibyly další, již umělecké a uměleckořemeslné obory. Konkrétně se jedná o obory restaurování a výtvarné zpracování kamene, kamenosochařství, umělecké kovářství a výtvarné zpracování kovů.

Tyto nové obory nám přinesly kompenzaci poklesu počtu kameníků a umožňují nám dál plně využívat pro praxi lipnický areál.

Během několika let se právě obory kamenosochař a restaurátor staly jedněmi z nejúspěšnějších oborů, které nám přinesly mnoho ocenění jak na národním, tak i mezinárodním poli. Z výčtu mnoha úspěchů bych vyzdvihl např. vítězství naší sochařky v soutěži Twenties: Generation New Europe Dariny Ondráčkové za soubor Krystalizace a její postup do finále, které proběhlo v roce 2008 v Bruselu, dále realizace několik soch a památníků např. pro město Třebíč, Čáslav, Světlou nad Sázavou atd.

Také práce našich restaurátorů již přináší konkrétní výsledky při obnově kulturního dědictví Vysočiny. Naši žáci se pravidelně dostávají na nejprestižnější vysoké umělecké školy. Přitom však nezapomínáme ani na obor kameník, který naše škola v posledních letech jako jediná v celé republice vyučuje. Tento obor, který patří mezi nejobtížnější, ale zároveň nejkrásnější, má a bude mít vždy naši podporu. Ta byla umocněna ještě rozhodnutím Kraje Vysočina zařadit ho mezi stipendijně preferované obory.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě oslav tohoto výročí a vydání almanachu, a dále chci poděkovat všem, kteří sponzorsky přispěli k jeho vydání a zabezpečení celé akce oslav šedesátiletého výročí.

Vzpomínka patří všem zaměstnancům, kteří se tohoto výročí nedožili.

Na závěr mi dovolte, abych popřál kamenickým oborům do dalších let mnoho talentovaných žáků a schopných pedagogů. Jsem přesvědčen, že toto řemeslo má nejenom dlouhou a krásnou tradici, ale i velkou perspektivu do budoucna.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace