Prezentace školního projektu ŠEST MILIONŮ SRDCÍ

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
07.03.2012 11:18
Poslední úprava:
 
před 12 lety Projekt je na samém počátku, byl zahájen v květnu 2011. Projekt je cyklický, některé akce se budou pravidelně opakovat, protože předpokládáme začleňování vždy dalších ročníků školy.
     Cílem je seznámit žáky nejen se samotným holocaustem, ale i s židovskou kulturou a osudy židovské menšiny v našem regionu. 


Projekt probíhá souběžně ve třech liniích:

     Jedna linie s názvem PATŘÍ K NÁM má za cíl vyhledávat hmotné památky židovské kultury v okolí, zmapovat je, pořídit fotodokumentaci a výstupy zpracovat do podoby sborníku, který v elektronické podobě bude i na webových stránkách školy. Jednotlivé skupiny pak také připraví dílčí powerpointové prezentace, s nimiž seznámí ostatní žáky školy. V této části se více zapojují studenti gymnaziálních tříd naší mnohooborové školy.
      Zahájili jsme Jihlavou, což je naše regionální centrum, již nyní jsou dokončeny první práce ve formě powerpointových prezenatací.
      Navazujeme tak na náš starší projekt ZMIZELÍ SOUSEDÉ, jehož výstupy jsou k dispozici na školním webu (pro zájemce: http://sousede.gymnazium-svetla.cz)
 
      Druhá linie s názvem OČIMA DÍTĚTE je více tvůrčí a vedle gymnazistů se zapojují i studenti jak výtvarných, tak nevýtvarných oborů školy. Jakýmsi pomyslným logem je práce naší studentky Aničky Dufkové nazvaná Memento. Je to trojdílný keramický triptych vytvořený v rámci klauzurních prací, jehož fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii pod textem.
      Prvním krokem při práci se studenty je inspirace knihou či filmem s židovskou tematikou, což by mělo podnítit vlastní tvorbu žáků. Ta může mít výtvarnou i literární podobu – povídky, básně, eseje apod. Práce jsou prezentovány ve škole na nástěnkách či v galerii.
      S některými knihami a filmy pracujeme společně v hodinách humanitních předmětů. Například jsme si promítli film Chlapec v pruhovaném pyžamu, přesněji asi dvě třetiny filmu. Pak měli žáci rozdělení do dvojic sami navrhnout a převyprávět závěr. Teprve po dokončení těchto prací jsme si pustili film a srovnali filmovou verzi s pracemi žáků. Oni pak i obhajovali své rozvinutí příběhu. Šlo o to, že každý si musel do jisté míry příběh i emočně prožít.

      Třetí linií je naše zapojení do mezinárodního projektu KROKUS. Je určený mladým lidem v rozmezí 11 – 18 let a každoročně se do něj zapojují stovky škol po celém světě. Nápad se zrodil v jedné irské škole a následně v Irsku vznikla organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI). Tato organizace poskytuje přihlášeným školám cibulky žlutých krokusů, které žáci zasadí ve svých třídách.  
      Žluté krokusy připomínají jeden a půl milionu židovských dětí a tisíce dalších dětí, které zahynuly v průběhu války. Žlutá barva symbolizuje žlutou Davidovu hvězdu, kterou museli Židé nosit na svém oblečení. Cibulky se vysazují na podzim a vykvetou koncem ledna, když se blíží Mezinárodní den památky obětí holocaustu  (27.leden). Během této doby probíhají i další doprovodné akce – besedy, promítání filmů apod.
      Naše škola se v roce 2011/2012 zapojila poprvé. Základem týmu jsou žáci II. G, projekt je však otevřen všem našim studentům. Oficiálně jsme jej zahájili ve středu 2. listopadu 2011 výsadbou cibulek do květináčů. Účastníci už v předchozím měsíci vytvářeli slovní asociace na téma HOLOCAUST, čeká nás řada doprovodných akcí. Budeme si také promítat vybrané filmy ze školní databáze. 

Doprovodnými akcemi jsou pak i dílčí aktivity:


• beseda v místní knihovně o knihách s tematikou holocaustu – cyklicky
• návštěva Vzdělávacího centra Židovského muzea v Praze – cyklicky
• promítání vybraných filmů ve školním klubu a následná beseda – cyklicky
• průběžné sestavení databáze knih a filmů s danou tematikou pro zájemce, kteří se přímo nepodílejí na projektu (databáze se stane součástí školního webu)
• přednášky žáků zúčastněných v projektu pro ostatní třídy v hodinách dějepisu, zeměpisu a základů společenských věd
• jednodenní exkurze do Osvětimi – první turnus (již zcela vyprodaný) pojede ve středu 11. dubna 2012, další pak 6. září 2012; předpokládáme do budoucna opakování těchto exkurzí ve dvouletém intervalu

Zprávy z doprovodných ak­cí:

Zatím poslední beseda ve světelské knihovně proběhla ve dnech 1. 2. a 2. 2. 2012 pro žáky tříletých oborů, akci zajistily vyučující Květa Svitáková a Michaela Pajerová. Beseda vedená formou diskuse s doprovodným čtením ukázek vzbudila mezi žáky velký zájem (to dokumentují obrázky ve fotogalerii).

 


Koordinátor projektu: Mgr. Lenka Zadinová

 

 

Fotogalerie

 

 

 

Beseda v místní knihovně o knihách s tematikou holocaustu

 

 

Anna Dufkové – triptych Memento – celek

 

 

Anna Dufkové – triptych Memento – detail 1

 

 

Anna Dufkové – triptych Memento – detail 2

 

 

Anna Dufkové – triptych Memento – detail 3

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace