POZNÁVÁME REGION - Žďár nad Sázavou

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
18.04.2012 14:37
Poslední úprava:
 
před 12 lety

Vedeni myšlenkou Jana Amose Komenského „KDO SE CHCE STÁT UČENÝM, MUSÍ SI NAD ZLATO A STŘÍBRO VÁŽIT KNIH“ uspořádali jsme pro gymnazisty dne 17. dubna 2012 jednodenní poznávací exkurzi do Žďáru nad Sázavou. Iniciátorem i hlavním organizátorem byl kolega František Šafránek, který takto chtěl obohatit výuku třídy I. G, a přizval i mě a mé žáky ze III. G.
      Zahájili jsme návštěvou Muzea knihy, které je umístěné v areálu bývalého cisterciáckého kláštera (ten je dnes začleněn do areálu žďárského zámku – majetku rodiny Kinských). Objekt je pro veřejnost do konce dubna ještě uzavřen, my jsme však byli očekáváni. Zjistili jsme, že jsme prvními návštěvníky letošní sezóny.
      Pokladník i průvodce v jedné osobě nás přivítal, podal rychlý, ale zajímavý výklad o samotném muzeu i celém areálu. Hned v úvodním sále zaujal studenty popisem nádherné nástropní fresky i informací, že dosud nebyla restaurována. Zdálo se to až neuvěřitelné vzhledem k dosud zářivým barvám zobrazujícím výjevy ze Starého i Nového zákona. Rychle nastínil, co je v muzeu k vidění, a nechal nás pracovat.
      Žáci rozdělení do skupin a vybavení pracovními listy hned začali vyhledávat potřebné údaje a informace. Bylo zajímavé pozorovat, jak i ti, kdo se ve škole spíš drží stranou, aktivně pobíhali kolem vitrín. Všechny poháněl nejen vymezený čas, ale i citelný chlad, který uvnitř budovy panoval.
      Žďár se může pochlubit i památkou zařazenou na seznamu UNESCO – poutním kostelem na Zelené hoře. Tato stavba je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Nás už čekala milá paní průvodkyně, která nám vyprávěla legendu o Janu Nepomuckém, jemuž je místo zasvěceno, sdělila historická fakta o vzniku celé stavby a poté promítla krátký film, který za pomoci počítačových animací ukázal, jak je symbolika pěti hvězd, spojená s legendou, zakomponována do celé stavby. I tato část studenty evidentně zaujala.
      Venku jsme si prohlédli i kaple a ambity lemující stavbu a pořídili jsme společné foto. Protože žáci byli po celou dobu vzorní, zastavili jsme ještě na zpáteční cestě v městečku Přibyslav, aby se všichni mohli občerstvit, případně relaxovat na místním náměstíčku.
      Celá akce bude uzavřena prací ve škole, kde v hodině literatury jednotlivé týmy odprezentují výsledky svého bádání a porovnají je s výsledky ostatních skupin.

 

 

 

Smíšená pracovní skupina v Muzeu knihy

 

 

Jana měla anatomickou psací podložku v podobě Báry 


 

Účastníci vzdělávací exkurze před poutním kostelem na Zelené hoře

 

Foto: Terka & Terka, I. G 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace