Biologicko-zeměpisné praktikum 2009

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
17.06.2009 08:54
Poslední úprava:
 
před 15 lety

Tradiční biologicko-zeměpisné praktikum prvního ročníku gymnázia pod vedením Mgr. Evy Bernadové a Mgr. Michala Šimka proběhlo letos v úterý 16.6. Původně dvoudenní terénní cvičení mělo proběhnout již koncem května. Nepřízeň počasí však vynutila změnu termínu i zkrácení akce, přesto ale za studenty zůstala spousta práce. ./images/mapak4.jpg

Zúčastnění studenti I. G na Stvořidlech

Cílem bylo procvičit znalosti flóry a (doplňkově i fauny) nabyté během školního roku přímo v terénu údolí řeky Sázavy v lokalitě Stvořidel. Zde se nabízí opravdu celá řada pestrých biotopů a tak studenti měli o množství různých exemplářů vzorně postaráno../images/mapak2.jpg

Určování rostlinných druhů


./images/mapak3.jpg

Procvičovaly se též znalosti fauny – zúčastněný skokan měl však o dopoledním programu poněkud jiné představy a spolupráci zatvrzele odmítal

 

Dalším úkolem bylo vytvoření mapy funkčních ploch krajiny podél řeky Sázavy v úseku Stvořidla-Smrčná. Bylo nutno porovnat mapový podklad s reálnou situací, vytvořit patřičnou legendu a veškeré pozorované funkční plochy pečlivě zanést do pracovního podkladu../images/mapak1.jpg

Příprava mapových podkladů

 

Všichni zúčastnění studenti se snažili svědomitě plnit zadané úkoly a tak zpět do Světlé nad Sázavou dorazili sice patřičně znaveni, ale bohatší o nové zkušenosti.

Jakožto organizátoři věříme, že příští rok bude počasí více nakloněno realizaci praktika dvoudenního a že za námi opět dorazí naši externí spolupracovníci z PřF JČU v Českých Budějovicích, aby studenti měli znovu postaráno o pestřejší škálu kvalitních terénních přednášek a praktických úkolů.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace