Krajinářský kurz Lipnice n. S. 17. - 21. 9. 2012

Agenda:
 
Výtvarné
Publikováno:
 
04.10.2012 11:29
Poslední úprava:
 
před 9 lety

V pondělí 17. 9. 2012 odjely druhé ročníky výtvarných oborů poznávat umělecky inspirativní krásy krajiny v okolí hradu Lipnice nad Sázavou. Cílem byla tvorba v plenéru.


Po příjezdu jsme se ubytovali v našem středisku na Lipnici a odebrali se prozkoumávat okolí. Prohlédli jsme si hrad Lipnice a nedaleké lomy se sochařskými díly: „Ústa pravdy“, „Zlatý voči“ a „Bretschneidrovo ucho“. Během procházky jsme fotili výhledy do kraje, detaily okolí a sbírali přírodniny pro následné kresebné studie. Po delší, ale poutavé procházce jsme se vrátili do areálu, kde následovala kresba shromážděných přírodnin.

Úterní dopoledne bylo ve znamení studia perspektivy a architektury. Pohybovali jsme se v uličkách Lipnice, v okolí hradu a na náměstí.Odpoledne jsme se rozptýlili kolem lomu a barevnými pastely zobrazovali přírodu.

Ve středu nás zastihla nepřízeň počasí a tak jsme se museli spokojit s prostory v areálu střediska. Část šla kreslit do ateliéru sádrové studie lidské hlavy a ostatní modelovali sádrové odlitky lidského oka a nohy. Během dne se skupiny vyměnily a každý se mohl věnovat té výtvarné činnosti, která mu byla bližší. Ošklivé počasí nám dobrou náladu ani na chvíli nepřekazilo.

Ve čtvrtek jsme využili jedinečné příležitosti předem domluveného vstupu do Lipnického hradu. Pan kastelán nám vyšel velice vstříc a mohli jsme kreslit a malovat jak na nádvoří tak v interiéru a dokonce i v kapli sv. Vavřince. Celý hrad jsme si se zájmem pečlivě prošli a získali spoustu nových poznatků nejen výtvarných,ale i historických.

Chvílemi byla dost nepříjemná zima, ale to nás nezaskočilo, protože jsme byli vybaveni teplým oblečením. V jídelně na nás čekal horký čaj a tak jsme vše ve zdraví přežili. Poslední večer jsme ukončili opékáním špekáčků a posezením u táboráku.

Zažili jsme zde tvůrčí týden plný kresby a malby krajinného prostoru. Více jsme se vzájemně poznali, zažili legraci a utužili vztahy v kolektivu.

 

Mgr. Lucie Rezlerová

 

Chtěla bych poděkovat kolegyním, které se se mnou zúčastnili plenéru – akad.soch. Sylvii Choisnel a MgA. Martině Klimošové.

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace