Slovo ředitele

Je tu konec roku...

Agenda:
 
Slovo ředitele
Publikováno:
 
11.12.2012 11:30
Poslední úprava:
 
před 6 lety

Vážení studenti, rodiče, kolegové a přátelé naší školy,

zdá se to jako okamžik, nicméně rok 2012 je téměř za námi. Ze své pozice bych rád konstatoval, že pro školu to bylo období úspěšné. Dařilo se plnit vytýčené cíle, maratón maturitních a závěrečných zkoušek i absolutorií dopadl ke spokojenosti všech, rovněž počet zapsaných žáků do nového školního roku byl vyšší než běžný průměr. Za tyto výsledky bych chtěl poděkovat všem pracovníkům školy, bez nich by se to opravdu nepodařilo.

Jedinou záležitostí, která školu poněkud trápí, je zatím nedořešený prodej světelského zámku a získání budovy bývalého domova mládeže III, kterou Akademie urgentně potřebuje, aby vyřešila své narůstající prostorové požadavky dané zvyšujícím se počtem žáků i rozšířenou nabídkou vzdělávacích oborů. Věřím, že situaci se podaří vyřešit k všeobecné spokojenosti začátkem příštího kalendářního roku.

Do roku 2013 bych všem chtěl popřát zejména dobré zdraví, pohodu, minimum stresu, klid a pohodu pro práci. Zaměstnancům a žákům školy pak ještě přeji úspěšnou tvůrčí symbiózu vedoucí k uspokojení ze společných výsledků. Hezké vánoce a na viděnou v novém roce!