Lidé staví příliš mnoho zdí a příliš málo mostů

Akce v rámci školního projektu ŠEST MILIONŮ SRDCÍ

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
13.12.2012 07:58
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Ve znamení tohoto motta proběhla v pondělí 10. 12. 2012 další akce v rámci školního projektu ŠEST MILIONŮ SRDCÍ. Tentokrát šlo o projekci filmu Habermannův mlýn. Jeho tematika se dotýká holocaustu (jemuž je věnován projekt) jen okrajově, nabízí však východisko pro diskusi o kořenech nenávisti mezi skupinami lidí lišících se národní příslušností.

Film Juraje Herze vyvolal polemiky už v době svého uvedení do kin. Příběh je zasazen do pohraničního městečka Eglau a jeho ústřední postavou je mlynář a majitel pily August Habermann. Ač Němec, nerozlišuje české a německé obyvatele své obce, pomáhá i za cenu možného vlastního sebezničení. Válka, nacistická surovost a zřejmě i značně podlomená psychika lidí však udělá své v okamžiku osvobození a Habermann se stává obětí lidového lynče, jeho žena a dítě musí odejít do Německa spolu s dalšími sudetskými Němci v rámci poválečných odsunů. Film velmi syrovým způsobem ukazuje jednání lidí na základě válečných událostí a snaží se poukázat na skutečnost, že Němci nebyli jen ti špatní a přívrženci fašismu.

Promítání předcházela krátká přednáška o soužití Čechů a Němců na našem území v historických souvislostech od dob Přemyslovců, po skončení filmu pak ještě následovalo porovnání děje filmu se skutečnou historickou realitou. Tady si studenti mohli uvědomit, jak filmy situované do určité historické doby mohou nabízet pohled odklánějící se od holých faktů. Pak se však sami rozhovořili – o svých pocitech a dojmech, o otázkách viny, trestu, pomsty a odpuštění. Došlo také na dnešní svět, na oblasti rozdělované nesmiřitelnou a dlouholetou nenávistí, která vede k dalším a dalším krutostem přenášeným z generace na generaci, ať už je to Balkán, Izrael či etnicky a nábožensky rozdělené oblasti Afriky nebo Asie.

Na samotnou akci pak – jako vždy – navázala vlastní tvorba studentů; mladší se pokusili o úvahy a eseje s tematikou mezilidských vztahů, starší pak o charakteristiky ústředních postav filmu.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace