Nová zaměření našeho gymnázia

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
08.05.2013 23:05
Poslední úprava:
 
před 9 lety

GYMNÁZIUM – Předškolní pedagogika a pedagogika volného času

Platnost od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem

Učební plán – čtyřletý vzdělávací program

 

Vzdělávací oblasti

RVP GV

 

 

Vyučovací předměty

ŠVP

Ročník

 

 

Celkem

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Jazyk a jazyková

komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

Jazykové praktikum

1

1

Komunikační dovednosti

1

1

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

3

3

3

3

12

Matematika a její

aplikace

Matematika

4

4

2

2

12

 

 

Člověk

a společnost

 

 

 

Základy společenských věd

1

2

2

2

7

Psychologie

1

3

4

Pedagogika

2

2

4

Pedagogika volného času

1

1

Dějepis

1

2

2

2

7

 

 

Člověk

a příroda

Fyzika

2

2

1

1

6

Chemie

2,5

2

1

1

6,5

Biologie

2,5

2

2

1

7,5

Zeměpis

2

2

1

5

Informatika a informační a kom. technologie

Informatika

1

1

1

1

4

Umění

a kultura

Hudební výchova

2

2

4

Výtvarná výchova

2

2

2

2

8

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Zdravotní nauka

1

1

 

Volitelné vzdělávací aktivity

Volitelný předmět 1

2

2

4

Volitelný předmět 2

2

2

4

 

Celková časová dotace

 

 

 

33

 

33

 

33

 

33

 

132

 

Poznámky k plánu:

Toto zaměření má méně hodin matematiky a některých přírodovědných předmětů.

Předměty psané kurzívou jsou nově vytvořeny z disponibilních hodin právě pro pedagogické zaměření.

Prvním cizím jazykem je anglický jazyk povinný pro všechny žáky. Druhý cizí jazyk nabízí jako volbu němčinu, francouzštinu a ruštinu; otvírají se vždy dva nejvíce žádané jazyky z nabídky.

Volitelný předmět 1 je konverzace v cizím jazyce; žák si volí mezi anglickým, německým a francouzským jazykem. Volitelný předmět 2 zahrnuje tři nově vytvořené semináře – SEMINÁŘ Z PEDAGOGIKY, SEMINÁŘ Z PSYCHOLOGIE, DĚTSKÁ LITERATURA, žáci však mohou volit i z tradičních aktivit, což jsou: konverzace v dalším cizím jazyce, seminář z matematiky, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z informatiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie a seminář ze zeměpisu; semináře se otvírají podle zájmů žáků a slouží k jejich profilaci.

 GYMNÁZIUM – Rozšířená výuka jazyků

Platnost od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem

Učební plán – čtyřletý vzdělávací program

 

Vzdělávací oblasti

RVP GV

 

 

Vyučovací předměty

ŠVP

Ročník

 

 

Celkem

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Jazyk a jazyková

komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

Jazykové praktikum

1

1

První cizí jazyk  / anglický jazyk

3

3

3

3

12

Konverzace v anglickém jazyce

2

2

2

2

8

Druhý cizí jazyk  / ruský jazyk

3

3

3

3

12

Konverzace v ruském jazyce

1

1

1

1

4

Třetí cizí jazyk 

4

4

8

Matematika a její

aplikace

Matematika

4

4

2

2

12

 

Člověk

a společnost

Základy společenských věd

1

2

2

2

7

Dějepis

1

2

2

2

7

 

Člověk

a příroda

Fyzika

2

2

1

1

6

Chemie

2,5

2

1

1

6,5

Biologie

2,5

2

1

1

6,5

Zeměpis

2

2

1

5

Informatika a informační a kom. technologie

Informatika

1

1

1

1

4

Umění

a kultura

Hudební výchova

2/2

 

2/2

4

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Volitelné vzdělávací aktivity

Vol. předmět 1

2

2

4

Vol. předmět 2

2

2

4

 

Celková časová dotace

 

 

 

33

 

33

 

33

 

33

 

132

 

Poznámky k plánu:

Toto zaměření má méně hodin matematiky a některých přírodovědných předmětů.

Od prvního ročníku se žák učí anglický a ruský jazyk; oba jazyky jsou zároveň posíleny konverzací ve všech čtyřech ročnících. Ve 3. ročníku si žák volí třetí cizí jazyk, a to buď německý, nebo francouzský jazyk. Volitelný předmět 1 je konverzace ve francouzském či německém jazyce.

Volitelný předmět 2 zahrnuje tuto nabídku tradičních aktivit: seminář z matematiky, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z informatiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie a seminář ze zeměpisu.

Nově se žáci mohou hlásit také do seminářů z pedagogiky, psychologie a do semináře zaměřenému na dětskou literaturu (všechny byly vytvořeny pro pedagogickou větev, ale přístupné jsou všem gymnazistům).

Semináře se otvírají podle zájmů žáků a slouží k jejich profilaciGYMNÁZIUM – Všeobecné zaměření

Platnost od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem

Učební plán – čtyřletý vzdělávací program

 

Vzdělávací oblasti

RVP GV

 

 

Vyučovací předměty

ŠVP

Ročník

 

 

Celkem

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Jazyk a jazyková

komunikace

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

13

Jazykové praktikum

1

1

Literární praktikum

1

1

2

Základy rétoriky

1

1

První cizí jazyk

3

3

3

3

12

Druhý cizí jazyk

3

3

3

3

12

Matematika a její

aplikace

Matematika

5

5

4

3

17

 

Člověk

a společnost

Základy společenských věd

1

2

2

2

7

Dějepis

1

2

2

2

7

Nejstarší dějiny

1

1

Moderní dějiny

1

1

Regionální dějiny

1

1

 

Člověk

a příroda

Fyzika

2

2

2

2

8

Chemie

2,5

2

1

1

6,5

Aplikovaná chemie

1

1

2

Biologie

2,5

2

2

2

8,5

Zeměpis

2

2

1

5

Aplikovaná geografie

1

1

Informatika a informační a kom. technologie

Informatika

2

2

1

1

6

Umění

a kultura

Hudební výchova

2/2

 

2/2

4

Výtvarná výchova

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

Volitelné vzdělávací aktivity

Volitelný předmět 1 / konverzace

2

2

4

Volitelný předmět 2

2

2

4

 

Celková časová dotace

 

 

 

33

 

33

 

33

 

33

 

132

 

Poznámky k plánu:

Předměty psané kurzívou jsou nově vytvořeny z disponibilních hodin pro obohacení nabídky základních předmětů. Kromě nich má všeobecné zaměření posílenou informatiku, některé přírodovědné předměty a matematiku.

Prvním cizím jazykem je anglický jazyk povinný pro všechny žáky. Druhý cizí jazyk nabízí jako volbu němčinu, francouzštinu a ruštinu; otvírají se vždy dva nejvíce žádané jazyky z nabídky.

Volitelný předmět 1 je konverzace v cizím jazyce; žák si volí mezi anglickým, německým a francouzským jazykem. Volitelný předmět 2 zahrnuje tuto nabídku tradičních aktivit: konverzace v dalším cizím jazyce, seminář z matematiky, seminář ze základů společenských věd, seminář z dějepisu, seminář z informatiky, seminář z fyziky, seminář z chemie, seminář z biologie a seminář ze zeměpisu.

Nově se žáci mohou hlásit také do seminářů z pedagogiky, psychologie a do semináře zaměřenému na dětskou literaturu (všechny byly vytvořeny pro pedagogickou větev, ale přístupné jsou všem gymnazistům).

Semináře se otvírají podle zájmů žáků a slouží k jejich profilaci.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace