Na stáži ve Lvově

Agenda:
 
Výtvarné
Publikováno:
 
23.05.2013 12:53
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Světelská Uměleckoprůmyslová akademie již dva roky spolupracuje s Akademií výtvarných umění v krásném historickém městě Lvov. Tato spolupráci je navíc intenzivně podporována ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina, konkrétně prací Bc., MBA Kateřiny Nedvědové, která má v gesci spolupráci s Ukrajinou, a také díky velmi vstřícnému přístupu české ambasády ve Lvově reprezentované generálním konzulem Mgr. Davidem Pavlitou a Mgr. Martinou Pavlitovou Muchovou.

Vybraní žáci výtvarných oborů se v druhém květnovém týdnu účastnili krátkého pracovně-poznávacího pobytu, který trval od neděle 12. 5. do pátku. 17. 5. 2013. Výtvarný doprovod jim zajistila MgA. Martina Klimošová a veškerou ostatní logistiku včetně autodopravy zajišťoval projektový manažer školy Mgr. Michal Šimek.

Cesta dlouhá zhruba 800 km nás vedla přes Český Těšín, kolem polského Krakowa a dále na východ až k hraničnímu přechodu Medyka. Zde po vybavení nezbytných formalit celá výprava překročila hranice Schengenského prostoru a absolvovala poté necelých 90 zbývajících kilometrů do Lvova. Zde na nás již čekali ukrajinští přátelé – studentky Káťa a Jana, které se o nás po celou dobu našeho pobytu vzorně staraly.

V pondělí byla naše minivýprava přijata rektorem školy, kterým je známý sklářský výtvarník pan Andriy Bokotey, seznámili jsme se i s dalšími pracovníky školy a jejím tvůrčím prostředím. Naši žáci obdivovali rozmanité práce svých ukrajinských kolegů a intenzivně zaznamenávali inspirativní realitu na paměťové karty svých fotoaparátů. Odpolední a podvečerní program byl ve znamení poznávací vycházky do historického centra Lvova. Je zde opravdu co obdivovat. Stará zástavba, úzké uličky, nejrůznější muzea, galerie, výstavy… člověk by zde mohl strávit řadu dní a stále by bylo co poznávat.

Od úterního rána žáci začali pracovat v ateliéru keramiky, kde pod vedením Martiny Klimošové realizovali své předpřipravené návrhy. Seznámili také své ukrajinské kolegy s portfoliem svých prací a naší Uměleckoprůmyslovou akademií ve formě přednášky s PowerPointovou prezentací. Odpolední a podvečerní hodiny pak byly věnovány hlubšímu poznávání města i okolí. Měli jsem možnost navštívit velmi pěkné muzeum lidové architektury, prošli jsme řadu expozic – muzeum hutní plastiky, galerii nápadů (zde jsou k zhlédnutí nejrůznější nápady prezentované uměleckým vyjádřením), muzeum olejových lamp, expozici věnovanou ikonám, prošli jsme řadu místních sakrálních památek (např. kostel Boží matky nebo jezuitský kostel). Unaveni ruchem velkoměsta jsme díky nápadu kolegy Nikolaje (který je vedoucím výpravy ukrajinských studentek na květnové Sympozium ve Světlé) jsem strávili příjemné odpoledne vyplněné piknikem u krásných vodopádů v horách jižně od Lvova.

Čtvrtek byl ve znamení instalace společné výstavy prací žáků lvovské a světelské akademie. V podvečerních hodinách proběhla její slavnostní vernisáž za účasti představitelů lvovské i světelské školy, zúčastněných žáků a studentů a svou osobní návštěvou nás též poctili Generální konzul ČR ve Lvově Mgr. David Pavlita spolu s manželkou Mgr. Martinou Pavlitovou Muchovou.

V pátek pro naši výpravu přišel čas odjezdu a loučení s našimi přáteli. Díky pečlivé práci všech zainteresovaných lidí se tato stáž vydařila a všichni odjížděli s dobrým pocitem účelně stráveného času. Na tomto místě se patří poděkovat všem lidem uvedeným výše v textu, bez nichž by realizace takovéto akce byla nemyslitelná.

Závěrem bych rád uvedl, že pořádání takovýchto stáží má smysl, neboť pobyt v prostředí podobné partnerské instituce je pro žáky/studenty velmi inspirativní a přispívá jim k rozvoji jejich profesních a komunikačních dovedností. Rovněž poznání odlišné kultury a jiného prostředí vede k celostnímu rozvoji mladého člověka zejména po lidské stránce, což je přesně to, o co rovněž při výchově mladých lidí usilujeme.

Jsem rád, že takovéto akce budou do budoucna pokračovat, těším se, až na půdě naší školy opět uvítáme ukrajinské přátele a budeme chystat další výpravu našich žáků do Lvova.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace