Slovo ředitele

Nový školní rok 2013/14

Agenda:
 
Slovo ředitele
Publikováno:
 
03.09.2013 16:04
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Pohled ven z okna ředitelny na stromy, které se pomalu začínají zabarvovat, říká, že se blíží čas podzimu. Září je tady a s ním i začátek školního roku 2013/2014.

Co říci úvodem? Došlo k drobným obměnám pedagogického sboru. Několik dlouholetých zkušených učitelů dosáhlo důchodového věku a teď užívají zaslouženého volna. Jim všem děkuji za odvedenou práci, kterou po řadu let přispívali k rozvoji naší instituce. Zároveň vítám nové posily našeho učitelského sboru a věřím, že se jim u nás bude příjemně pracovat.

V průběhu prázdnin došlo k řadě oprav v areálu školy, nečekanou událostí byla havárie na DM I, při níž došlo k vyplavení několika místností na třech patrech. Vše se naštěstí díky úsilí řady pracovníků školy podařilo uvést do řádného stavu.

Co nás v dohledné době čeká? Finalizujeme systém výuky tak, aby potřeby všech vzdělávacích oborů byly naplněny a výuka probíhala bez sebemenších zádrhelů, což při množství oborů není úplně jednoduché. Pro veřejnost jsme uchystali novinku. To je Univerzita volného času (UVČ), která je netradiční formou zájmového celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost. Bližší informace se dozvíte pod odkazem http://www.akademie-svetla.cz/univerzita-volneho-casu. V průběhu září by měla proběhnout certifikace školní přírodní zahrady pověřeným odborným pracovníkem a následně již nic nebude bránit tomu vyúčtovat náklady, aby mohla být zpětně poskytnuta dotace z Fondu Vysočina. Rozbíhá se nový projekt OPVK zaměřený na podporu přírodovědných a technických oborů. V rámci něj vybudujeme na školním pozemku meteorologickou stanici a rozběhneme kroužek meteorologických měření a pozorování. V tomto školním roce také dvě skupiny žáků oboru Sociální péče vyráží na stáž do partnerské instituce v Lipsku. Rovněž již byla podána žádost o financování stáže studentů výtvarných oborů do Lvova v jarních měsících roku 2014.

Stejně jako každý podzim i letos nás čeká období řady propagačních a náborových akcí, v nichž chceme rodičům a žákům představit, jaké obory je možné u nás studovat. Stále platí, že naši školu je možné navštívit individuálně po předchozí dohodě. Budu se těšit, že zde v následujících dnech a týdnech potkám nové tváře, které zajímá, co vše se u nás děje.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace