Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
10.09.2013 14:41
Poslední úprava:
 
před 8 lety

Uměleckoprůmyslová akademie ve Světlé, respektive její dílčí část Gymnázium, je zapojena do nového projektu OPVK (Operačního programu vzdělání pro konkurenceschop­nost) řízeného KÚ Kraje Vysočina. Nový projekt se jmenuje Přírodní a technické obory – výzva pro budoucnost a naše škola je zde pro zřizovatele projektovým partnerem.

Každá ze zúčastněných škol kraje má vlastní nosné téma projektu. U nás jsme se zaměřili na podporu poznatkové základny v oblasti meteorologie. Co je cílem?

Ze získaných finančních prostředků vybudujeme školní meteorologickou stanici vybavenou jak automatickou měřící technikou, tak i klasickými přístroji, na nichž si žáci budou moci vyzkoušet základy měření vybraných meteorologických prvků. Ve škole poběží kroužek Meteorologická měření a pozorování, v jehož gesci bude péče o školní meteorologickou stanici a zajištění měření hodnot meteorologických prvků.

Pro žáky jsou dále nachystány přednášky odborníků zaměřené na vybrané zajímavé kapitoly v oblasti meteorologie. Jedná se o meteorologická měření a pozorování v polárních oblastech a dále přiblížení problematiky tornád a extrémních počasových jevů.

Během dvouletého období projektu jsou rovněž naplánovány tematicky zaměřené exkurze na odborná pracoviště. Zapojení žáci navštíví pobočku ČHMÚ Brno, kde se seznámí s meteorologickou měřící technikou v praxi, poznají problematiku a význam agrometeorologie a agroklimatologie. Díky exkurzi do pobočky ČHMÚ Praha Libuš odhalí, jak se v praxi využívá družicová a radarová meteorologie. Návštěva Meteorologické observatoře Milešovka přiblíží žákům činnost horské meteorologické stanice provozované Ústavem fyziky atmosféry.

Dílčím cílem projektu je rovněž prohloubení spolupráce mezi základními školami a školami středními. Každá střední škola má čtyři partnerské školy základní – v našem případě světelské ZŠ Komenského a ZŠ Lánecká, dále ZŠ a MŠ Dolní Město a ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou. Žáci partnerských ZŠ se budou moci účastnit odborných exkurzí, přednášek a zhlédnout měření na školní meteorologické stanici.

Běh projektu je nastaven na dva roky, tedy až do léta 2015. Věřím, že se nám veškeré stanovené cíle podaří úspěšně naplnit a realizace projektu přispěje k dalšímu zvýšení kvality nabízeného vzdělávání.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace