Školení pro vedoucí a koordinátory programu DofE Award

Agenda:
 
DofE
Publikováno:
 
25.11.2013 16:37
Poslední úprava:
 
před 10 lety

V úterý 19. listopadu jsme v Praze navštívily národní kancelář programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu a zúčastnily se základního školení pro vedoucí a koordinátory tohoto programu.

Dozvěděly jsme se spoustu zajímavých informací. Ráda bych vyzvedla ty, které jsou klíčové:

 • program DofE Award je pro mladé lidi především osobní výzvou
 • účastníci programu získají dobrý pocit z kvalitního trávení volného času, dosažení cílů a překonání sebe sama
 • program má tři úrovně s odlišnou obtížností a délkou plnění
 • v každé úrovni se účastník programu věnuje aktivitám ve čtyřech sekcích (sportovní aktivita, dovednost, dobrovolnictví, dobrodružná expedice)
 • účastníci programu rozvinou svou samostatnost a zodpovědnost za sebe i za druhé, naučí se novým dovednostem, budou schopni efektivně plánovat, poučí se z vlastní zkušenosti a zážitků a naleznou nové zájmy, přátele a příležitosti
 • na slavnostním předání bude jejich úsilí oceněno prestižním certifikátem

10 principů programu

 1. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP (každý účastník si vybírá aktivity a stanovuje cíle dle svých zájmů i možností)
 2. NESOUTĚŽNÍ POVAHA (absolvování programu je osobní výzvou, ne soutěží s ostatními)
 3. DOSTUPNOST PRO VŠECHNY (do programu se může zapojit každý ve věkovém rozmezí 14–25 let bez ohledu na počáteční schopnosti, pohlaví, původ či místo pobytu)
 4. DOBROVOLNOST (účast v programu je vždy svobodnou volbou mladých lidí, kteří si na aktivity v rámci programu vyhradí část svého volného času)
 5. INSPIRATIVNOST (program mladé lidi inspiruje, aby překonávali svá očekávání. Účastníci programu jsou vedeni k tomu, aby si stanovili své vlastní cíle, ty se snažili splnit a v průběhu programu se tak zdokonalili.)
 6. DŮRAZ NA ROZVOJ (program podporuje osobnostní a sociální rozvoj mladých lidí)
 7. VYVÁŽENOST (program poskytuje vyvážený rámec, ve kterém účastník pracuje na svém těle i mysli a rozvíjí také pocit sounáležitosti se svým okolím)
 8. ROSTOUCÍ NÁROKY (každá úroveň programu postupně vyžaduje od účastníka více času, zapojení a odpovědnosti)
 9. DLOUHODOBOST (program nelze splnit se slabým zápalem nadšení; je třeba odhodlání a vytrvalost, aby se účastníci všem aktivitám dokázali věnovat dlouhodobě)
 10. ZÁBAVNOST (program by měl účastníkům přinášet radost, naplnění a uspokojení)

Jsme rády, že můžeme být součástí tohoto celosvětového programu, a věříme, že se do programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu zapojí co nejvíce našich žáků.

Olga Blažková a Lenka Charvátová

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace