Pojďte na naši VOŠku...

Agenda:
 
Vyšší odborná škola
Publikováno:
 
10.06.2014 14:57
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Naše škola Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová ve Světlé nad Sázavou nabízí kromě velkého množství uměleckých oborů také studium Vyšší odborné školy. V současné době nabízíme dvě zaměření – Řízení sklářské a keramické výroby a Řízení výroby zpracování kamene.

Toto studium je určeno pro studenty, kteří ukončili střední školu.

Studium je tříleté. Součástí studia je ve druhém a třetím ročníku odborná praxe. Škola ji zajišťuje na odborných pracovištích sklářských a kamenických firem.

Tato škola je státní, proto je školné velmi nízké. Činí Kč 1.500,– za jeden semestr.

Během studia se vyučují předměty ekonomické, odborné technologické a dva cizí jazyky. Všichni musí zvládnout všechny předměty, mají tedy znalosti ekonomické i odborné sklářské a keramické nebo kamenické. Absolutorium skládají dle výběru buď z bloku ekonomických, nebo odborných technologických předmětů.

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, odborného bloku ekonomického nebo technologického a obhajoby závěrečné práce.

Absolvent oboru Řízení sklářské a keramické výroby je připraven jako odborný manažer k řízení výroby středních a menších sklářských nebo keramických firem. Uplatní se ve všech stupních výrobního procesu, a to v organizaci, řízení výroby, certifikaci výrobků, zpracování dokumentace, výzkumu i službách. Je připraven pracovat v různých typových pozicích jako odborný manažer, vedoucí výrobních a pracovních útvarů, vrchní mistr, pracovník řízení jakosti nebo dispečer.

Absolvent se zaměřením Řízení výroby zpracování kamene je připraven jako odborný manažer k řízení výroby středních a menších kamenických firem. Uplatní se ve všech stupních výrobního procesu.

Absolventi obou oborů jsou předurčeni pro činnosti v oblasti managementu firem, jejich finančního řízení, řízení toku informací, vypracování marketingových plánů institucí a jejich praktické realizaci na úrovni podniku. Vzhledem k jazykovým znalostem najdou uplatnění ve firmách spolupracujících se zahraničními podniky či ve firmách se zahraniční účastí. V organizacích státní správy jsou schopni pracovat jako úředníci na finančním úřadě, živnostenském úřadě, úřadu práce, v samosprávě obcí i vyšších územních celků.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace