Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina - novinky ze světelského Gymnázia

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
19.02.2010 10:25
Poslední úprava:
 
před 14 lety

./images/logo_projekt.jpg

Světelské gymnázium využívá metod interaktivní výuky řadu let. První interaktivní tabule Activboard byla pořízena již v roce 2006. V dalších dvou letech přibyly na základě požadavků a trendů výuky ještě dvě tabule Smartboard. Když se v roce 2008 objevila šance zapojit se do projektu nových metod interaktivní výuky a díky němu získat nové zkušenosti a další vybavení, neváhali jsme a do projektu ihned vstoupili. 

Ve Světlé nad Sázavou je do projektu zapojeno 7 vyučujících různých předmětů – českého jazyka, německého jazyka, anglického a francouzského jazyka, biologie a zeměpisu. Jejich úkolem je během tří následujících let zpracovat pro každý z výše uvedených předmětů sadu 25 interaktivních výukových sešitů s tématy, které jim přidělila předmětová komise projektu.

Zpracované sešity budou předmětovou komisí hodnoceny a připomínkovány, aby výsledný produkt byl kvalitní. Veškeré v projektu vzniklé výukové sešity budou po skončení projektu volně dostupné a bude s nimi ve svých hodinách moci pracovat řada pedagogů a žáků.

Pojďme se však podívat na novinky ve Světlé. 8. ledna 2010 zde byla odborným pracovníkem firmy namontována první tabule Activboard spolu s dataprojektorem Hitachi s ultrakrátkou projekční vzdáleností. Pro montáž byla vybrána jedna z jazykových učeben (učitelé jazyků v projektu převažují). A protože je naším cílem nejen osazovat moderní techniku, ale také vytvářen příjemné prostředí, proběhla souběžně komplexní rekonstrukce učebny. Tedy byla položena nová podlahová krytina, natřeno topení, provedena výmalba v teplých pastelových odstínech, instalovány nové žaluzie pro zatemnění oken, vyměněny dveře, připravena nástěnná prezenční plocha pro studentské práce a samozřejmě došlo k úpravám stávajícího a výrobě nového nábytku. Vzhledem k tomu, že v podzimních měsících zde byla instalována keramická tabule Triptych, byla učebna pojata jako „oboustranná“, tedy žáci zde sedí v dvou podélných řadách a vyučující může dle potřeb využívat jak tabuli keramickou pro psaní poznámek, tak tabuli interaktivní a to včetně poslechových cvičení, protože tabule má integrovány reproduktory.

Ve čtvrtek 18. 2. 2010 zde proběhlo školení metodické komise německého a francouzského jazyka v rámci výše uvedeného projektu. Sešlo se zde celkem 10 vyučujících z regionu Vysočina, kterým přednášel školitel Ondřej Veselý. Pro učebnu to byla premiéra a zúčastnění posluchači odcházeli spokojeni.


./images/skoleni.jpg

V dubnu 2010 škola z projektu obdrží další tabuli, která bude osazena do učebny biologie. I zde probíhá poslední dva měsíce intenzivní rekonstrukce včetně nových rozvodů elektřiny a sítě pro připojení dataprojektoru a interaktivní tabule. Učebna bude osazena novým nábytkem – katedrou, stolky s bezpečnostními zásuvkami na 220V (pro potřeby laboratorních cvičení). Pořízeno bylo 11 nových stereoskopických lup. Finální podoba učebny bude hotova na konci dubna 2010. Studenti tím získají další špičkově vybavené pracoviště pro výuku přírodních věd.

O dalších novinkách týkajících se tohoto projektu budeme veřejnost průběžně informovat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace