Výstupy projektu Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání

Agendy:
 
Informační portál , Umělecké a řemeslné
Publikováno:
 
13.10.2014 15:11
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Ke 30. 8. 2014 byl ukončen projekt OPVK nazvaný Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Je tedy vhodné se ohlédnout, co vše naší škole přinesl.

Projekt byl primárně zaměřen na tvorbu digitálních učebních materiálů – takzvaných „DUM“. 32 tvůrců z naší školy vyhotovilo celkem 660 těchto materiálů ve 33 různých sadách, přičemž každá sada obsahovala vždy 20 materiálů ve formě prezentací, testů, pracovních či metodických listů, metodických návodů a instruktážních videí. Jenom pro představu – při finalizaci bylo spočítáno, že takto vniklo přes 6 500 stran digitálních výukových materiálů, což je obdivuhodné číslo.

Všichni tvůrci prošli na začátku projektu několikadílným školením zaměřeným především na problematiku tvorby takovéhoto typu vzdělávacích materiálů a záležitosti týkající se autorských práv a autorského zákona. Na konci projektu každý tvůrce také obdržel kvalitní 64 GB USB flash disk, který slouží k přenosu a archivaci projektových dat – tedy vytvořených digitálních učebních materiálů.

Základní investiční akcí projektu bylo vybudování učebny ICT a PC grafiky – konkrétně pořízení výkonné výpočetní techniky, která byla spolu s již pořízeným vybavením – 3D skenerem a 3D tiskárnou osazena do jednoho společného pracoviště. Co konkrétně škola pro zvýšení kvality výuky v této oblasti pořídila?

  • Byly instalovány výkonné počítače pro grafické a prezentační práce.
  • Kalibrovatelné monitory zajišťující konzistenci barevného podání.
  • Periferie v podobě grafických tabletů usnadňující návrhářskou či designérskou činnost žáků i pedagogů.
  • Kvalitní dataprojektor pro vizualizace.
  • Pro všechny, kteří se ve škole zabývají v rámci výuky fotografováním, je připraven skener, který umožňuje digitalizovat nejen klasické fotografie, ale též svitkový film či kinofilm.
  • Pro fotografy je též k dispozici přenosný kalibrační terč.
  • Vzhledem ke skutečnosti, že tyto práce jsou náročné na objem dat, je součástí učebny samostatné úložiště, které slouží pro ukládání veškerých dat, prací, fotografií a výukových prezentací (samozřejmě s řízením uživatelských oprávnění).Každý žák či pracovník má vyčleněn vlastní pracovní prostor, čímž je umožněna relativní volnost a svoboda při tvůrčím procesu během volné tvorby.
  • Nedílnou součástí je balík programů pro grafické a návrhářské práce, úpravy a zpracování fotografií, sazbu, typografii, vektorovou grafiku a 3D modelování (Adobe Acrobat X Pro, Adobe Photoshop CS6, Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6, Adobe Bridge CS6, SpaceClaim Engineer 2012+, Timble SketchUp 8, Kerkythea Echo 2008).

Uvedené vybavení představuje komplexní řešení pro celý životní cyklus kreativní tvorby – od nápadu přes zpracování, spolupráci, barevné korekce a např. finální výstup do tiskárny. Pracoviště bylo podrobeno intenzivnímu pilotnímu provozu a následně organicky začleněno do běžného provozu školy. Od jara 2014 je velmi intenzivně využíváno pro práci s vytvořenými digitálními učebními materiály, odbornou a výtvarnou výuku i během hodin takzvané volné tvorby žáků a pedagogů školy. Tento projekt můžeme hodnotit jako velmi přínosný. Jeho realizace posunula školu v oblasti informačních technologií výrazným způsobem vpřed a přinesla jako výsledek množství kvalitních výukových materiálů, s nimiž lze pracovat v řadě všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů.

Foto: Mgr. Leoš Poříz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace