Posuzovatel průběhu hodnocení v projektu UNIV3

Vzdělávání dospělých – úloha posuzovatele u závěrečných zkoušek

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
10.11.2014 13:46
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Dalo by se říci, že naše škola Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou je již tradičně zapojena do projektů UNIV2 a UNIV3, které jsou zaměřeny na další vzdělávání a uznávání vzdělání dospělých. V rámci těchto projektů již škola prostřednictvím svých tvůrců výukových programů, lektorů, metodiků a dalších pracovníků realizovala řadu odborných programů hlavně v rámci keramických, sklářských, truhlářských, kamenických, ale i sociálních oborů.

Nyní nadešel čas zkoušek. Od dubna tohoto roku začaly probíhat zkoušky i na naší škole. Nejprve všichni účastníci úspěšně zakončili program Dekoratér keramiky, poté následoval program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Malba skla, Umělecký truhlář a další. Jelikož se jednalo o pilotní programy, a tudíž i zkoušky, tak na jejich průběh dohlíželi nejen zkušení pracovníci celého projektu UNIV3, ale i lektoři a metodici z jiných škol, které jsou do programu zapojené, a dále i odborníci z praxe jednotlivých příslušných oborů.

Tak jak byli především lektoři na různých školách vyzváni, aby dozírali na průběh zkoušek na naší škole, tak i naši pracovníci se zúčastnili jako posuzovatelé zkoušek na jiných školách a institucích. Takto například dozírala paní Petra Sedlmajerová na průběh hodnocení Výrobce sádrových forem na SŠ v Horní Bříze, nebo Mgr. Alena Ratajová na Točíře keramiky na střední škole AVE Art v Ostravě, či na Designéra koupelen v VSM design v Jihlavě.

Jak na naší škole, tak na školách a institucích, kde naši lektoři působili jako posuzovatelé průběhu zkoušky, nebylo zjištěno vážnější ani méně závažnější pochybení. Naopak, všechny programy se ve svém závěru jevily jako velmi kvalitní a přínosné. To vše svědčí i o celkové kvalitě a významnosti celého projektu UNIV3.

Projekt UNIV3 se blíží ke svému závěru. Celý by měl být ukončen na jaře 2015. Na naší škole i na dalších vzdělávacích institucích stále ještě probíhají další vzdělávací programy. U nás to jsou například Brusič skla a Sklář pro duté sklo. I u těchto programů proběhnou závěrečné zkoušky. Po předchozích zkušenostech a po současné odezvě na průběh těchto programů už teď s téměř stoprocentní jistotou víme, že tyto programy a zkoušky budou stejně úspěšné a kvalitní jako ty již dokončené.

Za tým projektu UNIV3 na Akademii – VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou Mgr. Alena Ratajová – tvůrce programů, lektor a posuzovatel zkoušek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace