Do Jihlavy za městskou zelení

Studenti oboru Zahradní architekt na exkurzi

Agenda:
 
Výtvarné
Publikováno:
 
13.11.2014 11:41
Poslední úprava:
 
před 9 lety

V oboru zahradní architektura je člověk často závislý na podmínkách aktuálního počasí, v duchu Murphyho zákonů bude tedy v případě, že potřebujete jet do terénu, docela jistě pršet. Nejinak tomu bylo 1. 10. 2014, kdy jsme se vypravili se studenty zahradní architektury (III. SV) na exkurzi do Jihlavy. Po propršené noci a deštivém ránu bylo celkem jasné, že nám počasí v tento den přát asi nebude. Přes nepřízeň počasí jsme se v plném počtu dopravili různými typy prostředků na Masarykovo náměstí v Jihlavě, kde na nás již čekala paní Ing. Katarína Ruschková (tímto jí děkuji) z městského úřadu, aby nás provedla po aktuálních realizacích a zajímavostech z oboru zahradní architektury v centru města.

Nejdříve jsme zamířili k náměstí Svobody, kde jsme se v parku věnovali debatě o potřebách rozvoje zeleně ve městě, problematice druhové skladby dřevin a jejich adekvátním ošetřování. V blízkosti parku, v plochách těsně navazujících na členění křižovatky, se nachází nové výsadby záhonů Silver sommer, jenž je zde nově zavedeným prvkem zeleně. Záhony tohoto typu jsou charakteristické vyšším stupněm autoregulace a extenzivní údržbou, to se následně odráží ve finanční stránce údržby městské zeleně. Jsou technologií i druhovou skladbou přizpůsobeny teplému a suchému počasí (suchomilné druhy, mulčované vysokou vrstvou kamenného štěrku – menší prohřívání půdy a eliminace zaplevelení). Řadí se mezi přírodě blízké vegetační prvky využitelné v městském prostředí.

Dále jsme se přemístili na ulici Jana Masaryka k promenádě mezi kinem Dukla a dvěma jihlavskými středními školami (Gymnázium Jihlava a SPŠ), kde v květnu 2010 vznikla krásná a povedená výsadba v rámci soutěže mladých zahradníků Lipová ratolest. Na podélné dispozici vznikly výsadby se symbolikou plachetnic na vodě – kvetoucí třešně (plachty), v květnu kvetoucí trvalky v modrých odstínech (voda) a bytelné lavičky z betonu a dřeva (loďky). Soutěžili zde studenti středních zahradnických škol o nejlépe zrealizovaný úsek zahradních úprav. Přihlížející studenti z okolních škol radili, hodnotili, kdo co má lépe zrealizováno, kdo má hezčí holky atd., výsledkem je téměř nulový vandalismus na těchto výsadbách.

Parkem Jana Masaryka, kolem ohořelého dubu (při požáru stanu MFDF Jihlava 2011) jsme se dostali k nově zbudovanému parku Gustava Mahlera. Tento park se nachází na místě bývalé tržnice s východoazijskými produkty. Část tržnice se přesunula do proluky vedoucí na ulici Dvořákovu, kde nyní stánky s nekvalitním oblečením nahradily pěkné dřevěné stánky s produkty českého zemědělství a ručně vyráběnými věcmi (farmářský trh).

Ústředním prvkem parku je socha hudebního skladatele Gustava Mahlera od akademického sochaře Jana Koblasy, která je obklopena kamennými plastikami ptáků a ryb symbolizujícími Mahlerovu hudební tvorbu, konkrétně jeho písňové texty. Symbolický význam má rovněž deset vodních střiků u jezírka představujících počet Mahlerových symfonií. Okolí sochy a kamenných plastik tvoří zvlněná travnatá krajina. Hlavní myšlenkou architektonické kompozice parku je kontrast krajiny, která je zastoupena jezírkem, zatravněnými terénně modelovanými plochami, keři a stromy, s městem symbolizovaným jednoduchými materiály, ostře tvarovanými formami, domy a kamennými prvky. Park svým řešením připomíná také historické stopy místa – plochu hradebního parkánu, linii městských hradeb v místech, kde byly zbořeny (vydlážděno kamennými odseky), a odkryté základy bývalé synagogy vypálené nacisty. Pohled na jedinečné prostory parku a okolní část centra města zprostředkovává vyhlídka umístěná v historické baště opevnění. Architektonický návrh byl vybrán na základě veřejné anonymní soutěže, kterou vyhráli architekti Martin Laštovička a Vít Doležel spolu s Janem Koblasou.

Po hradebním parkánu jsme se dostali nad křižovatku u NC City Park, odkud jsme měli možnost zhlédnout bombastické keřové výsadby v podzimních barvách na střeše nákupního centra. Bohužel z mnoha míst nejsou zhlédnutelné a přístup na střechu je omezen na pobyt na terase u restaurace. V rámci výsadeb náhradní zeleně zde bylo vysázeno na 10 000 keřů. V letošním roce měly být v blízkosti restaurace instalovány úly se včelstvy.

Dále jsme se podél hradeb dostali nad vyhlídku za Jakubským náměstím, odkud jsme viděli na rozsáhlé parkové lesy Malý (listnatý) a Velký (jehličnatý) Heulos a dále do upraveného dvora za magistrátem města Jihlavy, kde je umístěn soubor alegorických soch od Jana Václava Prchala přemístěný ze Smetanových sadů.

Po obědové pauze nás čekal areál ZOO Jihlava a jeho nové realizace pavilonů (Africká savana, Africká vesnice Matongo, Australská farma, Asijský park Hokkaido…) Zde jsme se pak zaměřili na zkoumání staveb, materiálů, povrchů, výsadeb a jejich použití.

Odkazy:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace