UNIV3: Dekoratér keramiky

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
23.11.2014 16:32
Poslední úprava:
 
před 10 lety

V rámci projektu UNIV3 se na naší škole Akademii – VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou uskutečnil program vzdělávání dospělých Dekoratér keramiky. Celková délka trvání tohoto programu byla 280 hodin. Výuka probíhala každý týden od července roku 2013 až po duben roku 2014 a celý program byl zakončen certifikovanou zkouškou.

Původně se do tohoto programu přihlásilo asi 13 účastníků, respektive účastnic, ale postupem času se tento počet ustálil na 10 osobách. Samotný výukový program Dekoratér keramiky si škola v rámci projektu UNIV3 zpracovávala sama, a to s částečnou spoluprací se SŠ v Horní Bříze. Celý program pak musel zcela odpovídat standardům Národní soustavy kvalifikací (SNK). Po schválení programu mohla začít samotná výuka. Rozeběhl se obvyklý kolotoč – vytištění letáčků, umístění informací o chystaném programu na web školy, rozeslání informací na nejrůznější mailové adresy, ale i podání zpráv o chystaném programu třeba sousedce. Bylo zapotřebí vybrat i možné kvalifikované lektory, kteří museli absolvovat základní školení, vytvořit rozpočet na pomůcky, materiály, ale i na pronájmy dílen a učeben školou. Na 1. července roku 2013 bylo vše toto, ale i další zajištěno. První lektorka, metodička, ale hlavně účastnice byly připraveny na dlouhý maraton programu Dekoratér keramiky.

Čas plynul až příliš rychle, ale poznatků, zkušeností a dovedností v oblasti dekorovaní keramiky přibývalo. Police v keramické dílně se začaly plnit vedle výrobků od žáků denního studia i výtvory dospělých účastnic programu. Ocitli jsme se před Vánocemi a mohli konstatovat, že se nám doposud daří. Jednotlivé povinné techniky dekorování keramiky se využily k výrobě vánočních předmětů, dárků a dekorací. Účastnice si je ještě pře Vánocemi mohly odkoupit za ceny použitých materiálů a udělat tak radost sobě i svým blízkým.

Nastal nový kalendářní rok 2014. Začalo být znát, že se blíží konec programu a s ním spojená závěrečná certifikovaná zkouška. Ale co více, účastnice získaly zručnost a mnoho poznatků v oblasti glazování keramiky, podglazurové, naglazurové dekorace i složitých technik dekorování do vlhké glazury. Asi od konce ledna se účastnice společně s lektorkami začaly intenzivně připravovat na zkoušky, které byly stanoveny na první dubnový týden. Za tímto účelem lektorky vytvořily i zkrácený výukový materiál, který měl za úkol umožnit účastnicím snazší orientaci v problematice teorie dekorování keramiky a porcelánu.

Ke zkoušce byly připravené 4 různé varianty, které škola vytvořila, respektive lektorky vypracovávaly na speciálním pracovním školení, tentokráte ve spolupráci s lektorkami ze SPŠ keramické v Karlových Varech. Pro zkoušku byla zvolena jedna z variant, která dle mínění lektorek a metodičky nejvíce umožňovala v daných podmínkách školy ověřit získané vědomosti a dovednosti účastnic programu. Základ zkoušky tvořila podglazurová dekorace engobami na talíř technikou sgrafita, tedy proškrabáváním vrstvy barevné engoby na barvu střepu výrobku. Zkouška byla situována do dvou dnů. V prvním dni bylo těžiště v praktické dekoraci, ve druhém pak následovalo dodělání a retušování výrobku a teoretická část, například výpočet složení glazury dle Segerova vzorce, výpočet ložení a nakládky pece, hodnocení kvality dle výkresové a technické dokumentace a podobně. Celá zkouška, jelikož byla ve svém pilotním ověření, probíhala za dohledu posuzovatelů z řad odborných pracovníků projektu UNIV3, lektorů ze škol podobného zaměření a odborníků z praxe, tedy z oblasti výroby dekorované keramiky, například porcelánky v Dubí nebo Benedikt.

Zkouška i celý program pak skončily zdárně a účastnice po dvoudenním vypětí obdržely kýžené certifikáty od projektu UNIV3 a vzdělávacího institutu, tedy školy. Na závěr programu se všichni vyfotografovali a kladně zhodnotili celý náročný průběh programu.

Za tým lektorek a dalších pracovníků v projektu UNIV3 programu Dekoratér keramiky na Akademii – VOŠ, Gymn. a SOŠUP ve Světlé nad Sázavou Mgr. Alena Ratajová – lektorka a hodnotitelka u zkoušky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace