Hierarchie nakládání s odpady

Návštěva komentované výstavy spojená s exkurzí do podniků zabývajících se recyklací odpadů

Agenda:
 
Gymnázium
Publikováno:
 
04.05.2015 19:37
Poslední úprava:
 
před 9 lety

V pátek 24. 4. 2015 přijali studenti II.G a III.G nabídku Krajského úřadu Kraje Vysočina k účasti na zajímavé aktivitě, která probíhala ve spolupráci Kraje Vysočina se společnostmi EKO-KOM, a.s., ASEKOL, a. s. a ELEKTROWIN, a. s.

Jednalo se o komentovanou výstavu „Hierarchie nakládání s odpady“ v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě spojenou s exkurzí do zařízení na demontáž vysloužilých spotřebičů a na třídící linku.

Studenti se během prohlídky výstavy v prostorách kongresového centra krajského úřadu seznámili s jednotlivými úrovněmi problematiky řešení odpadového hospodářství, zopakovali si pravidla správného třídění a zapracovali na vyvrácení mnohých mýtů (či spíše výmluv) týkajících se třídění odpadů.

Poté se přesunuli do firmy Enviropol, kde se seznámili s novou technologií zpracování elektroodpadu. Ve zdejším školícím středisku jim byly nejprve vysvětleny a na animacích předvedeny jednotlivé etapy práce s vysloužilými elektrospotřebiči. Poté si žáci ve slušivých reflexních vestách celý provoz prohlédli.

Poslední zastávkou byla firma ASMJ, kde žáci viděli třídící linku na plasty a papír, který se sem sváží ze žlutých a modrých kontejnerů ze širokého okolí. Na vlastní oči tak mohli pozorovat, jaký je další osud odpadu umístěného do sběrových kontejnerů.

Pro mnohé to byla první zkušenost tohoto druhu a byla pro ně hodně náročná, ale snad i přínosná. Mnohé lze vyčíst i z ohlasů na exkurzi, které napsali sami žáci.

Věřím, že exkurze doplnila mozaiku informací o problematice odpadového hospodářství a přispěje tak k vyšší informovanosti i zájmu žáků a jejich rodin o tuto stránku života, kterou přináší „moderní doba“.

Z ohlasů studentů:

Při pátečním výletu se mi ujasnilo, co se děje s „mým" odpadem a hlavně, jak se to děje. Líbilo se mi, jak byly do detailu popsány drtící stroje, roztřídění atd. Byla to pro mne zajímavá zkušenost a jsem rád, že jsem ji podstoupil. Patří to však k těm zkušenostem, u kterých mně stačí pouze jedno podstoupení. Co se týče toho, zda-li to bylo pro mě přínosem, nebál bych se říci, že to pro mne přínosné bylo a jsem rád za tento výlet.

Jan Dušek II.G

Exkurzi hodnotím kladně. Je dobré poznávat pracovní pozice. Někteří si neuvědomujeme ani, co všechno je potřeba udělat, aby „ostatní“ mohli žít „výš“. Z televize známe, jak to na třídírnách chodí, vidět to doopravdy je jiný pocit. Je dobře, že se na něčem takovém pracuje a i že je to všem přístupné. Čím více bude zviditelněné, „jací jsme“, tak tím spíše se budeme snažit zlepšit. Právě tohle byla jedna z šancí vidět, kdo jsme a co děláme – o důvod víc, dělat něco jinak. Určitě přínosné.

Lenka Vlášková II.G

Exkurze byla přínosná. Ať je to, jak je to, svět se postupně řítí do záhuby. A tím, že budeme třídit odpad, určitě ničemu neublížíme, spíše naopak. Viděli jsme, jak se s odpadem nakládá a jak se třídí. Opravu to není žádná lehká ani čistá práce. Myslím si, že exkurze tohoto typu by se měly pořádat každý rok. A pak srovnávat, jak se stav odpadu zlepšil nebo zhoršil.

Lukáš Milichovský II.G

Exkurze do Jihlavy se mi líbila. Zaujalo mě, kolik lidí už se do třídění zapojilo. Na exkurzi jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací a myslím si, že kdyby měli lidé více informací o třídění, tak jich třídí mnohem víc. Zaujal mě hlavně proces, při kterém se oddělují různé kovy od sebe. U některých věcí jsem ani nevěděla, že se dají třídit a co se s nimi stane potom dál.

Veronika Kubátová III.G


Mgr. Eva Bernadová

Učitelka biologie, matematiky a hudební výchovy

Koordinátor environmentální výchovy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace