Závěrečná konference projektu UNIV 3

Brno hotel Voroněž 27. – 28. 4. 2015

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
15.05.2015 17:18
Poslední úprava:
 
před 9 lety

Na počátku posledního dubnového týdne se v kongresovém hotelu Voroněž Brno konala část závěrečné konference projektu UNIV 3 – podpory procesů uznávání.

Naše škola se tohoto projektu účastnila od samého jeho počátku, tj. od 1. 3. 2012. Cílem této konference bylo mimo jiné zhodnocení projektu ze strany jeho vedení, hlavní důraz byl kladen na vystoupení zástupců všech zapojených subjektů, tedy účastníků pilotního ověřování programů dalšího vzdělávání, lektorů, sociálních partnerů, představitelů škol a vzdělávacích institucí, krajských samospráv a rovněž zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu pro vzdělávání, úřadů práce a dalších.

První den probíhaly nejprve nejrůznější prezence, diskusní fórum účastníků konference, dále neodmyslitelné slavnostní zahájení, úvodní projevy zástupců NÚV, MŠMT. Poté následoval I. blok jednání – vystoupení zástupců škol, vzdělávacích institucí a sociálních partnerů zapojených do projektu a opět diskusní fórum.

Druhý den následoval II. blok jednání – vystoupení zástupců MŠMT, NÚV, spolupracujících organizací a sociálních partnerů – a III. blok jednání – vystoupení zástupců škol, vzdělávacích institucí a sociálních partnerů zapojených do projektu.

Jednotlivá vystoupení a prezentace byly velmi přínosné a zajímavé. Druhý den konference přednesl svůj příspěvek i náš pan ředitel Ing. Jindřich Vodička, který zhodnotil faktický přínos projektu UNIV 3 pro naši školu.

Pouze pro doplnění informace lze zopakovat, že naše škola měla v tomto projektu zapojeno mnoho pedagogických pracovníků na pozicích mentorů, metodiků, tvůrců programů, lektorů, hodnotitelů a posuzovatelů pilotního ověřování. Obory, v kterých probíhaly nejrůznější aktivity, byly hlavně praktického charakteru, a to například oblast zpracování keramiky, skla, kamene, dřeva, ale i programy z oborů ošetřování a pohřebnictví.

Projekt UNIV 3 se blíží v tomto roce ke svému závěru. Naše škola v něm byla velice úspěšná. O tomto faktu svědčí i to, že v rámci programu bylo rekvalifikováno přibližně 80 účastníků.

V samém konci projektu všichni zúčastnění doufají, a to nejen z naší školy, že i v dalších letech budou moci navázat na tento projekt třeba i jinými ještě úspěšnějšími aktivitami, a tím nadále využijí získané nemalé zkušenosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace