EXPERTI DO ŠKOL

Odborník na besedě s našimi studenty

Agendy:
 
Informační portál , Sociální a zdravotní, Gymnázium
Publikováno:
 
05.02.2019 13:52
Poslední úprava:
 
před 5 lety

Naše škola využila možnosti pozvat v rámci projektu „Experti do škol“ JUDr. Ing. Přemysla Mičku, CSc., který byl ochoten dne 29. 1. 2019 uskutečnit dvouhodinovou přednášku na téma „ČR v EU – ekonomické otázky“.

Účelem projektu „Experti do škol“ je seznámit studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.

Přednášky se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku gymnázia a žáci nástavbového studia oboru podnikání.

První část přednášky se týkala jednotlivých etap vývoje EU, institucionálního uspořádání EU a srovnání zemí EU v hospodářské oblasti. Žáci si připomněli jednotlivé mezníky vzniku EU od Římské smlouvy o založení EHS až po Lisabonskou smlouvu, která utváří současnou hospodářskou a měnovou unii.

Druhá část přednášky zahrnovala zejména rozpočet EU – strukturu jeho příjmů a výdajů a dále srovnání odvodů jednotlivých zemí do rozpočtu EU. Přednášející se dále zabýval problematikou kohezní politiky a přehledu jednotlivých fondů EU.

Téma bylo pro žáky velmi obsáhlé. I tak byl dán prostor pro dotazy žáků. Ti projevili zájem o problematiku zavedení eura a problematiku výhod či nevýhod ČR v EU. Foto: archiv školy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace