Kritéria pro přijímání žáků do domova mládeže pro školní rok 2023/2024

Agendy:
 
Informační portál , Domov mládeže
Publikováno:
 
29.06.2022 12:32
Poslední úprava:
 
před 11 měsíci

1. Všeobecná ustanovení Přijímací řízení k ubytování v domově mládeže Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou se řídí §121 a §123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských zařízeních, v platném znění.

2. Podávání přihlášek do domova mládeže Přihlášky do domova mládeže podává zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák na předepsaném tiskopise. Termín podání přihlášky je do 15. června 2023. Zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák podává přihlášku na každý školní rok.

3. Počet přijatých žáků K ubytování bude přijato maximálně 220 žáků (tj. kapacita domova mládeže).

4. Hodnocení uchazeče Při umísťování žáka do domova mládeže přihlíží ředitel školy

  1. ke vzdálenosti místa jeho bydliště,
  2. k dopravní obslužnosti místa jeho bydliště,
  3. k jeho sociálním poměrům a zdravotnímu stavu (na základě potvrzení příslušných sociálních odborů a zdravotnických zařízení).

Interním pomocným kritériem jsou

  1. další okolnosti hodné zřetele (udělení výchovných opatření v domově mládeže ve školním roce 2022/2023 podle Provozního a vnitřního řádu domova mládeže),
  2. zvýhodnění žáků prvních ročníků.

5. Oznámení výsledků přijímacího řízení Informace o přijetí bude zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo zletilému žákovi zaslána e-mailem do 31. července 2023.

Ve Světlé nad Sázavou 11. dubna 2023

Mgr. Adéla Šenková, vedoucí domova mládeže

Ing. Martin Kubín, ředitel školy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace