Nominování kandidátů do školské rady

Nominování kandidátů do školské rady za zákonné zástupce žáků a za zletilé žáky/studenty

Agenda:
 
Informační portál
Publikováno:
 
26.03.2024 13:43
Poslední úprava:
 
před 22 dny
Expirace:
 
09.04.2024
Platnost tohoto příspěvku vypršela před 9 dny! Aktuální informace najdete na Vývěsce.

Oznámení konání nových voleb členů školské rady pro funkční období 2024 – 2026 – přijímání nominací za členy školské rady za zákonné zástupce žáků a za zletilé žáky/studenty.


Ředitel Akademie Světlá n. S, SŠ a VOŠ, vyhlašuje v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nové volby do školské rady. Volby budou probíhat v souladu s dokumentem Pravidla Rady Kraje Vysočina, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina. Bližší bude dále upřesněno na stránkách akademie-svetla.cz

Nominace kandidátů Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý (dále jen „navrhovatel“). Navrhovatel může navrhnout více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají řediteli školy nejpozději 10 dnů před prvním dnem konáním voleb. Na žádost navrhovatele ředitel školy potvrdí navrhovateli podání návrhu. Návrh obsahuje

  1. název školy,
  2. jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů,
  3. jméno, příp. jména a příjmení kandidátů a dresu trvalého pobytu,
  4. podpis navrhovatele.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou k prvnímu dni konání voleb.

Nominace přijímáme do 10. 4. 2024 do 12:00 hodin.

Dne 25. 3. 2024 ve Světlé nad Sázavou

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace